boto retorn a inici
MENÚ

LES EFICÀCIES EN EL CONTROL DE LES MALES HERBES AMB L’ÚS DEL RASCLE DE PUES FLEXIBLES PODEN ÉSSER MOLT VARIABLES

Dilluns, 28 de desembre 2020

Les eficàcies que s’obtenen en el control de la flora adventícia en cereals d’hivern, amb una o vàries passades del rascle de pues flexibles són molt variables. En seguiments de parcel·les d’agricultors realitzats durant la campanya 2019-20, les més favorables han estat superiors al 80 %. Tot i això, si la densitat de males herbes prèvia al desherbatge és alta, és insuficient per reduir la població fins a nivells que no comprometin la productivitat del cultiu. En algunes parcel·les també s’han obtingut controls deficients.

Durant la campanya 2019-20 s’ha realitzat el seguiment del desherbatge mecànic en cereals d’hivern (ordi i blat tou) amb una o dues passades del rascle de pues flexibles (Figura 1), en 10  parcel·les d’agricultors de les comarques gironines. En aquestes s’ha controlat la infestació de males herbes abans, 15 i 30 dies després de cada acció de desherbatge.

Figura 1. Rascle de pues flexibles.

S’han observat eficàcies en el control de la flora adventícia molt diferents depenent de la parcel·la.

Figura 2. Evolució de la infestació de males herbes de fulla ampla (dicotiledònies) i de fulla estreta (monocotiledònies) en una parcel·la de blat tou de la localitat de Monells (el Baix Empordà), la campanya 2019-20.

Les eficàcies més altes del desherbatge mecànic s’obtenen amb les males herbes de fulla ampla (dicotiledònies) anuals, en estadis precoços (anteriors a 2 o 3 fulles), en sòls que no estiguin massa compactats i quan després de la passada de la maquinaria es donen dies assolellats o ventosos, sense precipitacions

En els camps on la densitat de males herbes abans del desherbatge és molt elevada, superior a 20 plantes/m2, tot i que s’obtinguin eficàcies de control elevades, difícilment permeten rebaixar la densitat d’herbes fins a nivells que no representin una competència massa important pel cultiu. En aquests casos pot ésser necessari complementar el desherbatge amb l’aplicació d’un herbicida.

Figura 3. Evolució de la infestació de males herbes de fulla ampla (dicotiledònies) i de fulla estreta (monocotiledònies) en una parcel·la d’ordi de la localitat de Sant Julià de Ramis (el Gironès), la campanya 2019-20.
Figura 4. Evolució de la infestació de males herbes de fulla ampla (dicotiledònies) i de fulla estreta (monocotiledònies) en una parcel·la d’ordi de la localitat de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà), la campanya 2019-20.

Per aconseguir una alta eficàcia amb el desherbatge mecànic amb el rascle de pues flexibles s’ha de passar quan es donen condicions favorables perquè aquest pugui controlar les males herbes. Si no és així els resultats poden ésser inferiors als esperats o inclòs contraris.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Eduard Gonzalo

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Jordi Doltra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Roser Sayeras

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Joan Fañé

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Sònia Gil

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram