boto retorn a inici
MENÚ

VARIETATS DE BLAT DE MORO PER A GRA

Dimecres, 24 de febrer 2021

Les varietats assajades els darrers quatre anys a la zona del litoral de Girona i als regadius de Lleida (69YG, DKC6729YG, IXABEL, P1524, P1570, P1570Y, P1921 i P1921Y), totes de cicle 700, han mostrat un bon comportament productiu sense diferències significatives entre elles. Amb 3 anys d’assaigs al litoral de Girona han mostrat molt bon rendiment també les P0937Y, PORTBOU, DKC6351YG, YANGXI i SY GLADIUS.

GIRONA LITORAL

Amb quatre anys no s’han observat diferències significatives en la producció dels 8 híbrids assajats. Amb tres anys d’assaigs també s’han obtingut uns bons rendiments de la varietat P0937Y* de cicle 500, les varietats PORTBOU i DKC6351YG* de cicle 600, i les varietats YANGXI i SY GLADIUS de cicle 700. La varietat KEFRANCOS és la única que ha mostrat una producció significativament inferior a P1570Y* (Figura 1).

Figura 1. Índex productiu respecte al testimoni P1921 de les varietats assajades al litoral de Girona. *Varietats transgèniques amb la modificació MON 810. Varietats de cicle 500 Varietats de cicle 600 Varietats de cicle 700. En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards and Berry.

Regadius de Lleida

Dels quatre als tres anys d’assaigs no s’ha introduït cap varietat nova als regadius de Lleida. No s’han observat diferències significatives en el rendiment, pel que totes les varietats assajades durant quatre anys presenten un bon comportament productiu (Figura 2). Amb dos anys de dades s’han introduït les varietats YANGXI, DKC6351YG*, SY GLADIUS i P0937Y* amb un bon rendiment als regadius de Lleida.

Figura 2. Índex productiu respecte al testimoni P1921, de les varietats assajades al regadiu de Lleida. *Varietats transgèniques amb la modificació MON 810.  Varietats de cicle 500   Varietats de cicle 600  Varietats de cicle 700. En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards and Berry.

Les varietats P1570Y i P1921Y són les que han mostrat un potencial de producció més elevat a les dues zones, tot i que també són les que han presentat les humitats més elevades (Figura 3). Cal destacar l’híbrid P1524, que ha presentat uns rendiments elevats i alhora una humitat molt baixa tot i ser també un cicle 700.

Figura 3. Índex productiu mitjà i humitat del gra de les varietats de blat de moro assajades les campanyes 2018, 2019 i 2020 al litoral de Girona i als regadius de Lleida.

Les varietats més precoces a floració han estat 69YG, DKC6728 i IXABEL de cicle 700 i també PORTBOU i P0937Y de cicle 600 i 500, respectivament. Per contra, la varietat més tardana a ha estat SY GLADIUS, que també és la que ha mostrat una humitat del gra més elevada al moment de la collita. Les varietats IXABEL, P1524, P1570Y i P1921Y són les que han presentat un pes del gra i alhora un pes específic més elevat (Taula 1).

Taula 1. Taula de característiques de les varietats de blat de moro per a gra (en cursiva en les varietats que només s’han assajat durant dos anys).

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA

 • Roser Sayeras

  IRTA

 • Eduard Gonzalo

  IRTA

 • Jordi Doltra

  IRTA

 • Sònia Gil

  IRTA

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram