boto retorn a inici
MENÚ

LA COLZA AMB ALT CONTINGUT EN ÀCID ERÚCIC

Dijous, 28 de juliol 2022

Les colzes cultivades actualment són del Tipus 00, pel que proporcionen un gra amb un contingut molt baix en àcid erúcic i glucosinolats. Recentment, algunes empreses promouen el cultiu de colza erúcica, que permet obtenir oli amb un alt contingut en àcid erúcic, valorat per determinats usos industrials. La campanya 2021-22 s’ha assajat a Vilobí d’Onyar (la Selva) la varietat de colza erúcica RAMSES. Ha mostrat un potencial productiu inferior als híbrids convencionals, una floració precoç, una planta alta sensible a l’ajagut i un alt contingut en greix.

Els híbrids de colza que es cultiven en l’actualitat són del Tipus 00, que es caracteritzen per presentar uns continguts molt baixos en àcid erúcic i glucosinolats.

Una de les principals limitacions de l’oli de colza, a finals dels anys 60 del segle passat, era el seu perfil d’àcids grassos, entre els que dominava l’àcid erúcic (40-50%). L’alt contingut en aquest àcid va ésser qüestionat per metges i nutricionistes, que el relacionaven amb efectes no desitjats en el cor. Pocs anys després, els seleccionadors van obtenir varietats amb un perfil d’àcids grassos diferent, on el més important era l’àcid oleic (60-70%). Es va aconseguir mitjançant retrocreuaments, introduint com a genitors línies i varietats de colzes de primavera canadenques, amb un contingut molt baix en àcid erúcic. Aquest canvi va representat una de les fites més importants en la millora de la colza. Les colzes que tenien un baix contingut en àcid erúcic es van etiquetar com Tipus 0. El seu cultiu va esdevenir majoritari a mitjans dels anys 80, on va destacar la varietat BIENVENUE.

Pocs anys després, a finals dels anys 80, es va aconseguir reduir el contingut en glucosinolats del gra, que era considerat un factor antinutricional, donant origen a les colzes 00, que encara avui es cultiven. Una de les primeres colzes cultivades d’aquest tipus fou la varietat SAMOURAI.

Tot i això, l’obtenció d’oli amb un alt contingut en àcid erúcic també té interès per a determinats usos industrials. És per això, que aquests darrers anys algunes empreses promocionen la producció de colza erúcica, que dona un gra amb un alt contingut en àcid erúcic. Entre les avantatges agronòmiques que es mencionen del seu cultiu hi ha: un bon desenvolupament inicial, es veu menys afectada pels danys de saltiró (Psylliodes chrysocephalus) i pels conills, dona un elevat contingut en oli, etc.

Durant la campanya 2021-2022, s’ha assajat a la localitat de Vilobí d’Onyar (la Selva) la varietat de colza erúcica RAMSES, comercialitzada per ID GRAIN. A la Taula 1 es mostra el seu rendiment productiu en comparació amb la dels híbrids de colza convencional ARCHITECT, DUKE, ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE i RGT JAKUZZI. Malgrat que, les diferències de producció entre les varietats no han estat estadísticament significatives, els resultats suggereixen una menor productivitat de la colza alt erúcica RAMSES.

Taula 1. Rendiment dels híbrids de colza convencionals (ARCHITECT, DIFFUSION, DK EXCEPTION, DUKE, ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE i RGT JAKUZZI) i de l’híbrid alt erúcic RAMSES a la localitat de Vilobí d’Onyar (la Selva), la campanya 2021-2022.

La floració de la colza alt erúcica RAMSES es pot considerar precoç, 3 dies més aviat que el testimoni ES IMPERIO. Presenta una planta alta, sensible a l’ajagut. Concretament a l’assaig de Vilobí d’Onyar s’ha afectada per phomopsis. Dona un gra amb un alt contingut en greix (el més alt de totes les colzes assajades) (Taula 2).

Taula 2. Floració, alçada de la planta, sensibilitat a l’ajagut i contingut en greix dels híbrids de colza convencionals (ARCHITECT, DIFFUSION, DK EXCEPTION, DUKE, ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE i RGT JAKUZZI) i de l’híbrid alt erúcic RAMSES a la localitat de Vilobí d’Onyar (la Selva), la campanya 2021-2022.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram