boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE CIVADA

Dijous, 29 de setembre 2022

Totes les varietats de civada assajades al litoral de Girona han mostrat molt bon comportament productiu. Amb dos anys de resultats destaca la varietat RGT VEGETALIA, seguida de RGT CHAPELA, RGT INSIGNIA, PABLO, RGT RIVERA i CHIMENE. La varietat amb un cicle més precoç ha estat RGT RIVERA i la més tardana DELFIN. Les varietats RGT CHAPELA i RGT VEGETALIA han mostrat resistència al rovell de la civada.

Els assajos de varietats de civada es realitzen a la zona del litoral de Girona. No s’han observat diferències significatives de producció entre les varietats assajades els darrers quatre anys. Tot i així la varietat RGT CHAPELA és la que ha mostrat un major rendiment. Amb dos anys de resultats la varietat RGT VEGETALIA ha mostrat el millor comportament productiu, amb diferències significatives respecte la varietat DELFIN (també de dos anys).

Figura 1.- Resultats productius de les varietats assajades a la localitat de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) durant les darreres quatre campanyes.

Les varietats més precoces a l’emissió de la panícula han estat RGT RIVERA, HAMEL, RGT INSIGNIA i RGT VEGETALIA; per contra la més tardana ha estat DELFIN. La varietat HAMEL és la que ha mostrat més sensibilitat a l’ajagut. Pel que fa a les malalties s’ha observat molta sensibilitat a la cendrosa en CHIMENE i RGT CHAPELA. La majoria de varietats són sensibles al rovell de la civada, però s’ha observat resistència a aquesta malaltia en RGT CHAPELA i RGT VEGETALIA. Aquesta última és també la que presenta un pes del gra més elevat i un alt pes hectolítric juntament amb RGT INSIGNIA.

Figura 2.- Taula de característiques de les varietats de civada, elaborada a partir dels resultats dels assajos del litoral de Girona les darreres campanyes. Les classificacions en cursiva a la taula cal considerar-les com a provisionals

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Doltra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Maria Boix

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram