boto retorn a inici
MENÚ

QUIN MATERIAL DE REPRODUCCIÓ VEGETAL PODEM UTILITZAR EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA ?

Dijous, 27 d'abril 2023

Des de l’1 de gener de 2022 s’aplica el reglament europeu R(UE) 2018/848 del Parlament  Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 i que deroga l’anterior R(CE) 834/2007 del Consell. Es tracta d’un Reglament de base que es completa amb varis reglaments secundaris delegats i d’execució dins l’àmbit de la producció, els controls i el comerç de productes ecològics.

Podeu consultar el R(UE) 2028/848 i la resta de reglaments que el complementen clicant a pae.gencat.cat.

Quin material de reproducció vegetal poden utilitzar els agricultors ecològics?

Els agricultors que hagin d’utilitzar llavors i també material de reproducció vegetativa no ecològica (com ara plançons de fruiters, d’olivera, vinya..) cal que sol·licitin prèviament una autorització excepcional al CCPAE.

Per a més informació, consulteu la pàgina web de producció ecològica del DACC.


AUTORS

  • UNITAT DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA DEL DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL.

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram