boto retorn a inici
MENÚ

LA COLZA AMB ALT CONTINGUT EN ÀCID ERÚCIC

Dimecres, 30 d'agost 2023

La colza erúcica permet obtenir oli amb un alt contingut en àcid erúcic, aquest es pot utilitzar en determinats processos industrials. Actualment les colzes que es cultiven són del Tipus 00, aquestes proporcionen un gra amb un contingut molt baix en àcid erúcic i glucosinolats. Recentment, algunes empreses promouen el cultiu de la colza erúcica. Durant la campanya 2022-23 s’ha assajat dues varietats de colza erúciques RHODES i ROLLER, a Fornells de la Selva (el Gironès). S’ha observat que les dues varietats tenen una alçada elevada i produeixen un gra amb un gran contingut en greix en comparació amb les altres varietats convencionals.

Durant la campanya 2022-2023, s’ha assajat a la localitat de Fornells de la Selva (Gironès) les varietats de colza erúcica RHODES i ROLLER comercialitzades per l’empresa ID GRAIN. A la Taula 1 es mostra el seu rendiment productiu en comparació amb la dels híbrids de colza convencional ARCHITECT, ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE i RGT JAKUZZI. Les diferències de producció entre les varietats no han estat estadísticament significatives.

Taula 1. Rendiment dels híbrids de colza convencionals (ARCHITECT, ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE i RGT JAKUZZI) i dels híbrids alt erúcics RHODES i ROLLER a la localitat de Fornells de la Selva (Gironès), la campanya 2022-2023.

La floració de la colza alt erúcica RHODES es pot considerar precoç, 2 dies abans que el testimoni ES IMPERIO, mentre que la colza alt erúcica ROLLER floreix 1 dia més tard. Les dues varietats alt erúciques presenten una gran alçada, essent de les més altes de l’assaig. A més, tant RHODES com ROLLER, presenten un gran contingut en greix (Taula 2).  

Taula 2. Floració, alçada de la planta, sensibilitat a l’ajagut i contingut en greix dels híbrids de colza convencionals (ARCHITECT, ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE i RGT JAKUZZI) i dels híbrids alt erúcics RHODES i ROLLER a la localitat de Fornells de la Selva (Gironès), la campanya 2022-2023.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Maria Boix

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram