boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DEL MATERIAL VEGETAL DE COLZA ALT OLEICA

Dimecres, 30 d'agost 2023

La colza alt oleica dona un gra amb un major contingut en àcid oleic, en comparació amb els híbrids convencionals. Durant les campanyes 2021-22 i 2022-23 s’ha avalat la varietat alt oleica V316 OL. Ha mostrat un potencial de producció lleugerament inferior a moltes colzes convencionals, un cicle precoç a mitjà, una altura de la planta baixa i un contingut en oli alt.

Durant les campanyes 2021-2022 i 2022-2023 s’ha avaluat l’adaptació de la varietat alt oleica VH 316 OL. A la Taula 1 es mostren els índexs productius plurianuals mitjans, respecte el testimoni ES IMPERIO, dels híbrids convencionals ARCHITECT, HILLICO, MELODIE i RGT JAKUZZI i l’alt oleic V316 OL.

Taula 1. Índexs productius plurianuals, respecte el testimoni ES IMPERIO, dels híbrids de colza convencionals (ARCHITECT, ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE i RGT JAKUZZI) i l’alt oleic V 316 OL de varietats de colza d’hivern assajades a l’Interior de Girona, les campanyes 2021-22 i 2022-23.

La varietat alt oleica V 316 OL ha presentat un cicle més aviat precoç, amb una data d’inici de la floració uns dies abans del testimoni de referència ES IMPERIO (Figura 1).

Figura 1. Inici de la floració respecte el testimoni ES IMPERIO de les varietats de colza d’hivern convencionals (ARCHITECT, ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE i RGT JAKUZZI) i l’alt oleica V 316 OL, durant les campanyes 2021-22 i 2022-23.

El contingut en greix del gra de la varietat alt oleica V 316 OL ha estat alt, similar a HILLICO, que ha estat l’híbrid convencional que ha donat els valors més elevats (Figura 2).

Figura 2. Contingut en greix de les varietats de colza d’hivern convencionals (ARCHITECT, ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE i RGT JAKUZZI) i l’alt oleica V 316 OL, durant les campanyes 2021-22 i 2022-23.

V 316 OL ha presentat una altura de la planta baixa (Taula 2), inferior a les varietats de colza convencionals amb les que s’ha comparat.

Taula 2. Classificació de les varietats de colza d’hivern convencionals (ARCHITECT, ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE i RGT JAKUZZI) i l’alt oleica V 316 OL.
Varietat de colza alt oleica V 367 OL.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Maria Boix

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram