boto retorn a inici
MENÚ

VARIETATS DE PANÍS DE CICLE CURT EN SEMBRA COM A SEGON CULTIU. CAMPANYA 2022.

Dijous, 30 de març 2023

La Campanya 2022 es va iniciar l’experimentació amb varietats de cicles 300, 400 i 500 en segona data de sembra darrera d’un primer cultiu d’hivern, cal considerar els resultats amb precaució ja que només corresponen a un únic assaig i a un any d’assaig.

La campanya 2022 l’IRTA, gràcies al recolzament del DAAC, ha iniciat l’experimentació amb varietats de panís cicle curt, principalment cicles 400 – 500 i algun 300 FAO.

Els resultats de la campanya passada s’han de considerar només a nivell orientatiu, ja que només disposem d’un any d’assaigs. Per tenir una idea del comportament d’una varietat en una zona concreta, necessitem un mínim de tres anys de resultats.

Aquest tipus de sembres normalment es realitzen durant la segona quinzena de juny, darrera un cultiu d’hivern. Les zones on les sembres de panís rostoller tenen més importància són les de reg per aspersió de la demarcació de Lleida, principalment a les comarques del Segrià i Noguera, seguit de les zones de reg per inundació del canal d’Urgell.

Són un tipus de sembres on s’ha d’escollir molt bé el cicle a sembrar en funció de la data de sembra, la integral tèrmica de la zona en que ens trobem i el perill de gelades primerenques a la tardor.

També és un tipus de cicle de cultiu diferent al dels cicles més llargs, amb sembres al mes d’abril on collim el gra sec, en les segones sembres normalment les humitats del gra són elevades i les collites tardanes, els mesos de novembre i desembre.

Entre les varietats que han presentat els rendiments més elevats es pot fer menció de P1049Y, ES ZOOM YG, DKC5032YG, RGT HUXXO, DKC5685, HOAZIX, RGT MEXXPLEDE, LG31555 i altres (Taula 1).

Podem veure que hi ha varietats de cicle 400 que tenen un comportament productiu similar a les de cicle 500.

Taula 1. Assaig de varietats de panís en 2a. sembra. Cicles 300, 400 i 500. Rendiments mitjans per varietat, índex sobre varietat testimoni (T) i test de separació de mitjanes. Regadius de Lleida. Sucs (el Segrià). Campanya 2022.

Entre les varietats que han presentat un índex productiu elevat i una humitat del gra baixa es pot fer menció de DKC5032YG, RGT HUXXO i HOAZIX (Figura 1).

Figura 1.  Humitat del gra respecte de l’índex productiu respecte la varietat testimoni DKC58032YG de les varietats de panís assajades la campanya 2022 en segona data de sembra. Regadius de Lleida. Sucs (el Segrià).

En general les varietats que han presentat una humitat del gra més elevada han estat les que tenen un cicle més llarg, independentment de la data de floració. Les varietats de cicle llarg més tardanes a floració i amb humitats altes han estat P1949, P1949Y, SY ANDROMEDA i MAS 576N. Les varietats de cicle 300 i 400 han presentat en general una humitat del gra més baixa i una data de floració més primerenca (Figura 1).

Figura 2.  Humitat del gra en funció de la precocitat a floració de les varietats de panís assajades la campanya 2022 en segona data de sembra. Regadius de Lleida. Sucs (el Segrià).

La contaminació en micotoxines del gra de les varietats assajades en segona collita ha estat molt elevada.

El contingut mitjà en fumonisines ha estat de 21.509 ppb. Les varietats que han presentat els valors més alts han estat BERLIOZ, P9978, MAS 524A, DKC5362, EXPERTIZE, KWS INTELIGENS, etc. (Figura 3)

També s’ha observat un contingut elevat en DON en la varietat DKC5685 (Figura 4).

Figura 3.  Contingut en fumonisines de les varietats assajades als regadius de Lleida en segona data de sembra. Campanya 2022. Sucs (el Segrià).
Figura 4.  Contingut en DON de les varietats assajades als regadius de Lleida en segona data de sembra. Campanya 2022. Sucs (el Segrià).

Es pot consultar totes les dades a l’apartat de resultats de les Xarxes de varietats a extensius.cat: https://extensius.cat/xarxes-de-varietats/


AUTORS

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Ezequiel Arqué

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Andrea López

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Doltra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Teresa Font

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Santolino Jordi

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Galotta Maria Florencia

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram