boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE CIVADA

Dijous, 28 de setembre 2023

Les varietats de civada assajades a Girona litoral durant 5 anys no han presentat diferències de producció significatives, no obstant RGT CHAPELA és la que ha mostrat un rendiment més elevat. Amb tres anys destaca l’elevada producció de RGT VEGETALIA. També han obtingut bons rendiments ALBATROS i KWS OCRE, varietats assajades durant 2 anys. La civada amb un cicle més precoç ha estat RGT RIVERA i la que ha presentat un major pes del gra i pes hectolítric ha estat RGT VEGETALIA.

Els assajos de varietats de civada es realitzen a la zona del litoral de Girona. No s’han observat diferències significatives de producció entre les varietats assajades els darrers cinc anys. No obstant això, destaca per un major rendiment la varietat RGT CHAPELA (Figura 1).

En tres anys d’assaig el genotip RGT VEGETALIA és el que ha mostrat un rendiment més elevat, amb diferències significatives respecte el testimoni HAMEL. Aquesta mateixa varietat també ha presentat un índex productiu millor en 2 anys d’assaig, tot i que sense diferències significatives amb la resta de varietats.

Figura 1.- Resultats productius de les varietats assajades a la localitat de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) durant les cinc darreres campanyes.

Les varietats més precoces a l’emissió de la panícula han estat RGT RIVERA, HAMEL, RGT INSIGNIA i RGT VEGETALIA; per contra les més tardanes han estat ALBATROS i KWS OCRE. Els genotips HAMEL i RGT INSIGNIA són les que ha mostrat més sensibilitat a l’ajagut. Pel que fa a les malalties s’ha observat molta sensibilitat a la cendrosa en CHIMENE, seguida d’ALBATROS i RGT CHAPELA. La majoria de varietats són sensibles al rovell de la civada, però s’ha observat resistència a aquesta malaltia en RGT CHAPELA i RGT VEGETALIA.

Pel que fa tant al pes del gra com al pes hectolítric els valors  més elevats els ha presentat RGT VEGETALIA. La varietat RGT RIVERA és la única varietat assajada amb un gra de color negre.

Figura 2.- Taula de característiques de les varietats de civada, elaborada a partir dels resultats dels assajos del litoral de Girona les darreres campanyes. Les classificacions en cursiva a la taula cal considerar-les com a provisionals.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Andrea López

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Doltra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Maria Boix

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Teresa Font

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Santolino

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram