boto retorn a inici
MENÚ

AJUTS AL SECTOR AGRÍCOLA PER A ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC EN MATERIA DE FERTILITZACIÓ SOSTENIBLE

Dilluns, 30 d'octubre 2023

Aquest ajuts van adreçats a subvencionar el cost de la prestació i el manteniment de serveis d’assessorament i suport tècnic en fertilització sostenible.

Les persones assessores en fertilització, com a professionals o contractats per empreses i entitats, oferiran un assessorament de qualitat a les explotacions agràries adreçat a ajustar l’aportació de nutrients a les necessitats dels conreus, d’acord amb pràctiques de fertilització eficients i sostenibles.

Aquest assessorament ha de contribuir a incrementar la qualitat del sòl, prevenir la contaminació de les aigües, reduir les emissions d’amoníac i contribuir a la mitigació del canvi climàtic.

https://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22162-ajuts-assessorament-fertilitzacio?moda=1

A qui va dirigit ?

Són persones sol·licitants i perceptores d’aquests ajuts:

Les persones professionals autònomes, les persones jurídiques, les entitats associatives, les cooperatives agràries, societats agràries de transformació, les organitzacions de persones productores i les organitzacions professionals agràries, que disposin de persones assessores en fertilització i hagin prestat el servei d’assessorament a com a mínim 20 persones agricultores.

Són persones beneficiaries en espècie d’aquest ajuts els titulars d’explotacions agràries.

Resten excloses com a persones beneficiaries de l’ajut, aquelles explotacions agràries a qui s’hagin concedit:

Terminis

El termini per presentar la sol·licitud és de l’1 al 31 d’octubre de 2023, ambdós inclosos.

El termini per presentar la justificació és de l’1 al 31 d’octubre de 2023, ambdós inclosos.

Assessorament en fertilització: EN QUINS CASOS CAL DISPOSAR-NE ?

Enllaços d’interès


AUTORS

  • Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes del DACC

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram