boto retorn a inici
MENÚ

FERTILITZACIÓ DEL BLAT DE MORO EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

Dilluns, 29 de març 2021

La fertilització de cultius en producció ecològica es fonamenta en la utilització de dejeccions ramaderes. En el cas de cultius amb elevades extraccions de nitrogen, com el blat de moro, pot ser interessant la utilització en cobertora d’adobs orgànics, normalment en format deshidratat, pel·letitzats o granulats, per tal de complementar les dejeccions aportades en pre-sembra.

L’aplicació de fertilitzants en producció ecològica de cultius extensius permet complementar les necessitats nutricionals dels cultius que no s’assoleixen amb la pròpia fertilitat del sòl i diferents tècniques de cultiu, com la implantació de lleguminoses en la rotació, l’adobat en verd, etc.

D’una banda, aquesta fertilització es basa, en general, en l’ús de dejeccions ramaderes -provinents de ramaderia ecològica o, en alguns casos, de ramaderia no intensiva- que es poden o solen aplicar abans de la sembra. De l’altra, es pot complementar, en alguns moments, amb la utilització d’altres materials orgànics -normalment deshidratats- que es poden aplicar en cobertora dels cultius. En aquest article (Butlletí núm. 61, de març de 2021) es pot trobar informació sobre els principals tipus d’adobs utilitzats en producció ecològica i les seves característiques. L’objectiu d’aquests és afavorir la disponibilitat dels nutrients pel cultiu en el moment en que aquest ho necessiti. El seu ús pot ser interessant, especialment, en cultius amb elevades extraccions de nitrogen (N), i nutrients en general, com és el cas del blat de moro.  

Per planificar la fertilització del blat de moro, és molt important conèixer els nivells de fertilitat del sòl. Aquest coneixement es sol basar, principalment, en el mostreig i la realització d’anàlisis de laboratori, on interessa determinar el contingut en els principals nutrients i en matèria orgànica. En producció agrícola ecològica és especialment interessant compassar la disponibilitat de nutrients, al llarg del cicle, que tindrà el cultiu a partir del sòl i els fertilitzants orgànics amb la dinàmica d’extraccions per part del cultiu.

En el següent vídeo, corresponent a la ponència sobre Fertilització amb dejeccions ramaderes en blat de moro en sistema de producció ecològic que es va presentar en la Jornada en línia “Producció de blat de moro i soja en ecològic” i realitzada el 18 de febrer del 2021, s’hi poden trobar més detalls sobre aquest aspecte.

Especialment s’hi presenten resultats de diversos assaigs de fertilització en blat de moro en producció ecològica. Aportar nitrogen en cobertora, o realitzar aplicacions fraccionades entre fons i cobertora, genera cert increment de la producció de blat de moro. En sòls molt fèrtils és difícil obtenir una resposta productiva a l’aplicació de fertilitzants.

També s’hi mostren, a partir del minut 15:35, les preguntes, respostes i aclariments que van sorgir durant la jornada al voltant de la fertilització del blat de moro en producció ecològica. Principalment:

Article elaborat en el marc dels Plans per la millora de la fertilització agrària a Catalunya i del Grup Operatiu “Foment de la producció d’ordi, blat de moro, userda i oleaginoses en producció ecològica per a l’alimentació dels animals”.

AUTORS

  • Francesc Domingo

    IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

  • Elena González

    IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram