boto retorn a inici
MENÚ

NOUS TERMINIS PER A L’ÚS OBLIGATORI DEL QIE (QUADERN INTEGRAT D’EXPLOTACIÓ)

Dimecres, 31 de gener 2024

S’ha publicat el nou Reial Decret 1177/2023, de 27 de Desembre, pel qual es modifiquen diversos reials decrets dictats per a l’aplicació a Espanya de la Política Agrària Comú, entre ells, el Reial decret 1054/2022, de 27 de desembre, pel qual s’estableix i es regula el Sistema d’informació d’explotacions agrícoles i ramaderes i de la producció agrària, així com el Registre autonòmic d’explotacions agrícoles i el Quadern digital d’explotació agrícola.

Concretament en l’àmbit dels quaderns digitals, aquest nou reial decret té per objecte ampliar els terminis d’entrada en vigor; atorga més temps als titulars d’explotacions agrícoles per a familiaritzar-se amb les eines i preparar-se per la seva correcta consignació a la data d’entrada en vigor; eximeix de l’obligació del seu ús a certes explotacions petites i preveu l’aplicació retroactiva de l’entrada en vigor per evitar qualsevol conseqüència negativa en els titulars d’explotació. Així mateix, es manté l’1 de gener de 2024 com a inici del termini voluntari tant per a les explotacions agrícoles que tinguin l’obligació de fer-ne ús més endavant com per aquelles que n’estan exemptes. En resum, aquesta normativa corrobora la relació prevista entre les dates de termini i les explotacions que estan obligades a consignar les dades de les seves activitats en un quadern digital d’explotació. Amb tot, hi ha nous condicionants que s’han de tenir en compte i que s’expliquen a la taula següent:

Informació relacionada

Quadern integrat d’explotació QIE


AUTORS

  • DACC

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram /css" id="ct_code_block_css_100112">#text_block-107-49 a{ color: black; } #text_block-107-49 a:hover{ color: #761b26; text-decoration: underline; }