boto retorn a inici
MENÚ

Cultius captadors de nitrogen

Diumenge, 5 d'agost 2018

Els cultius captadors de nitrogen es sembren entre conreus principals per aprofitar el romanent de nitrogen que hi pugui haver en el sòl després de la collita. En les nostres condicions pot ser rellevant en conreus de regadiu d’altes necessitats de nitrogen, com el blat de moro.
Després de la collita de blat de moro es convenient no deixar el sòl nu durant la tardor-hivern perquè el nitrogen present o que es genera en aquesta època, pot perdre’s afavorit per les pluges hivernals i contaminar les aigües freàtiques. Com veureu en aquest vídeo, la sembra d’un cultiu captador redueix considerablement aquesta problemàtica, alhora que és una bona pràctica agroambiental.


Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram