boto retorn a inici
MENÚ

DESHERBATGE EN PREEMERGÈNCIA DEL BLAT DE MORO. ASPECTES AGRONÒMICS I NORMATIUS A TENIR EN COMPTE

Dimarts, 26 de març 2024

La competència provocada per les males herbes en el cultiu del blat de moro pot provocar pèrdues molt considerables en el seu rendiment si no es controlen. Els diversos mètodes de control s’han d’integrar i combinar en el marc d’una estratègia de gestió integrada de les males herbes.  L’aplicació d’herbicides en preemergència és una eina molt eficaç que s’ha d’utilitzar correctament per evitar contaminacions en aigües. En aquest sentit les etiquetes dels diferents herbicides contenen condicionants a l’aplicació que s’han de respectar. Aquesta campanya 2024 serà la darrera en la que es pugui utilitzar l’herbicida s-metolaclor  a causa que la seva renovació no ha estat aprovada per la Comissió Europea.

Factors com el reg, l’adobat o l’època de conreu contribueixen a augmentar la presència de les males herbes i els seus efectes.  La pràctica més freqüent per al seu  control és la utilització d’herbicides i entre aquests,  són generals les aplicacions en preemergència. És a dir, aplicacions que se solen fer després de sembrar i abans de que neixin el cultiu i les males herbes. En cas del blat de moro se solen utilitzar per combatre herbes gramínies i dicotiledònies. 

Malgrat tot, en el marc d’una gestió integrada de males herbes cal reduir la dependència dels herbicides mantenint els bons rendiments. Per això quan sigui possible cal:

En les aplicacions en preemergència es important conèixer la presència de males herbes al camp en anys anteriors per tal de poder utilitzar l’herbicida més adequat a les males herbes que l’afectaran y també el cultiu precedent. De fet, després de conreus com el blat o l’ alfals la pressió de les males herbes sol ser molt inferior que en cas de repetir blat de moro a la mateixa parcel·la.

Quan s’utilitzen els  herbicides de preemergència cal tenir en compte que:

Aquesta campanya 2024 és la darrera en la que es podrà utilitzar l’herbicida s-metolaclor d’acord amb el que estableix el Reglament d’execució (UE) 2024/20  en que no es renova l’aprovació d’aquest herbicida a  la Unió Europea. En concret aquest reglament fixa els terminis:

Des del punt de vista normatiu també cal recordar algunes de les següents limitacions que venen reflectides a l’etiqueta dels diferents formulats utilitzats en preemergència del blat de moro:

Els herbicides autoritzats en aplicacions de preemergència en blat de moro, en data 11/03/2024, són els següents:


AUTORS

  • DACC

    Unitat de Malherbologia. Servei de Sanitat Vegetal del DACC

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram