boto retorn a inici
MENÚ
COMPARATIVA D’ESTRATÈGIES DE DESHERBATGE: EFECTE EN EL CONTROL DE LES MALES HERBES I EL RENDIMENT
El desherbatge mecànic complementat amb desherbatge químic en post-emergènica permet assolir un control de les males herbes equivalent a l’obtingut amb el desherbatge químic de pre-emergència, situant-se en valors d’entorn al 85%. Amb un nivell de control inferior, però no menyspreable, es situa el desherbatge […]
DESHERBATGE MECÀNIC EN ARRÒS
Un dels principals problemes de la producció d’arròs és el control de les males herbes, que pot arribar a comprometre la viabilitat econòmica del cultiu: en conreu convencional normalment representa un 30% dels costos de producció. Aquest problema s’agreuja en el cas de la producció […]
LES EFICÀCIES EN EL CONTROL DE LES MALES HERBES AMB L’ÚS DEL RASCLE DE PUES FLEXIBLES PODEN ÉSSER MOLT VARIABLES
Les eficàcies que s’obtenen en el control de la flora adventícia en cereals d’hivern, amb una o vàries passades del rascle de pues flexibles són molt variables. En seguiments de parcel·les d’agricultors realitzats durant la campanya 2019-20, les més favorables han estat superiors al 80 […]
DESHERBATGE ENTRE LÍNIES: LA BINADORA
L’ús de la binadora entre línies de cultiu, com desherbatge mecànic, té la mateixa finalitat que el del control químic, destruir les males herbes per a evitar la competència amb el cultiu i prevenir la producció de llavors. No obstant això, les condicions de pas […]
DESHERBATGE MECÀNIC EN CONREUS EXTENSIUS D’HIVERN, UNA EINA MÉS PEL CONTROL SOSTENIBLE DE LES MALES HERBES
El control de les males herbes és un dels principals problemes al qual han de fer front els pagesos. Un control efectiu i sostenible ha de ser l’objectiu de qualsevol productor i per aconseguir-ho disposa de diferents eïnes. Una d’elles és el desherbatge mecànic, una […]
DESHERBATGE MECÀNIC DELS CULTIUS EXTENSIUS D’HIVERN
El control de les males herbes és una de les pràctiques fonamentals per garantir un bon establiment i desenvolupament dels cultius, necessari per aconseguir els objectius productius a l’hora de la collita. L’ús intensiu d’herbicides, a banda del cost econòmic que representa, es troba subjecte […]
ES POT AUGMENTAR LA SEPARACIÓ ENTRE FILES EN EL CEREAL D’HIVERN?
La sembra dels cereals d’hivern es realitza tradicionalment en línies separades entre 12 i 20 cm. L’increment de la distància entre aquestes, de 15 fins 20 o 30 cm, és una tècnica que pot facilitar el desherbatge mecànic amb l’ús de binadores amb guiatge de […]
Eficàcia i selectivitat de la rascla de pues en el control de males herbes en cereal d’hivern
La rascla de pues o de varetes flexibles,  ofereix la possibilitat de controlar males herbes dicotiledònies sense usar herbicides i amb unes eficàcies que de mitja ronden el 80% si la rascla s’utilitza correctament. En el marc del projecte de desherbatge mecànic en conreus extensius a […]
Desherbatge mecànic: Una alternativa pel control de les males herbes
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), conscient de la necessitat de facilitar dades als agricultors sobre l’efectivitat del desherbatge mecànic, inicia una línia de treball encaminada a avaluar el rendiment de 3 equips específics de desherbatge. L’estudi, coordinat pel Servei d’Ordenació Agrícola, juntament […]
Desherbatge mecànic en el cereal d’hivern
El control de les herbes és un aspecte bàsic en el maneig del cereal d’hivern. La grada de pues permet la reducció d’herbes dicotiledònies en post-emergència sense la utilització de mitjans químics, mantenint la presència d’herbes a nivells acceptables. Els factors més determinants que acabaran […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram