boto retorn a inici
MENÚ
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÒS D’HIVERN
Entre les varietats de pèsol d’hivern cal destacar el bon comportament productiu que han mostrat FURIOUS, FRESNEL i FLOKON a totes les zones on s’han assajat. Aquestes varietats, juntament amb ESCRIME, també han estat les que han iniciat la floració en una data més precoç. […]
CONTROL DE CENDROSA EN PÈSOL PROTEAGINÓS
La cendrosa és la malaltia més freqüent en el cultiu del pèsol proteaginós. Apareix en estadis tardans provocant un assecatge prematur de les plantes i pèrdues de rendiment degudes sobretot a un menor ompliment del gra. Totes les varietats comercials són susceptibles. L’aplicació de fungicides […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÓS DE PRIMAVERA
A la zona del litoral de Girona la varietat més productiva ha estat MYTHIC, sense diferències significatives amb la resta de varietats assajades; mentre que, als regadius de Lleida aquesta ha estat la varietat que ha mostrat uns rendiments més baixos. Les varietats amb un […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÒS D’HIVERN
Totes les varietats assajades durant quatre anys a la zona dels secans semifrescals han mostrat un bon comportament productiu, sense diferències significatives en el rendiment. Amb tres anys de dades a la mateixa zona, les varietats que han mostrat un millor comportament productiu han estat […]
DATA DE SEMBRA EN FUNCIÓ DE LES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÓS
La resistència de les varietats de pèsol proteaginós al fred determina en gran mesura la seva data de sembra en moltes zones productores. A les més fredes, on són habituals sembres precoces de finals d’octubre i novembre, s’han d’utilitzar les varietats de pèsol d’hivern que […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÒS DE PRIMAVERA
Les varietats amb un millor comportament productiu a la zona del litoral de Girona i als regadius de Lleida han estat ASTRONAUTE, SALAMANCA, KAYANNE i SAFRAN. GIRONA LITORAL. No s’han observat diferències significatives en producció entre les varietats assajades al litoral de Girona els darrers […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÒS D’HIVERN
Totes les varietats assajades a la zona dels secans semifrescals han mostrat un bon comportament productiu. Tot i així les varietats amb uns rendiments més elevats han estat CURLING, FRESNEL, AVIRON i COMANCHE. Destaca amb tres anys de resultats la varietat FURIOUS. SECANS SEMIFRESCALS. No […]
EL PÈSOL PROTEAGINÓS EN SEMBRES DE TARDOR I PRIMAVERA
En les darreres campanyes la superfície de pèsol sembrat a Catalunya ha augmentat considerablement, passant de 2.000 ha a 10.000 ha en els darrers 15 anys (Fig. 1). Aquest increment de la superfície dedicada a aquest cultiu es deu a diversos factors, entre els què […]
No apliqueu nitrogen al pèsol
Les lleguminoses (pèsol, favó,…) no necessiten aportacions de nitrogen (N). Aquests cultius s’autoabasteixen en aquest nutrient establint simbiosi amb bacteris del sòl que són capaços de fixar N de l’atmosfera. Aplicar N a aquests cultius no n’augmenta la producció i representa una despesa econòmica innecessària. […]
Atenció als primers individus del corc del pèsol i favó !
Els mesos d’abril i maig són clau per aquesta plaga. Quan les temperatures arriben als 20 ⁰C durant dos dies és quan els adults s’aparellen i les femelles ponen els ous. És l’únic moment en vegetació que es pot realitzar un tractament efectiu, però aquest […]
Resultats de les xarxes avaluació varietal de cultius extensius IRTA. Campanya 2017
La pàgina web de l’IRTA ha actualitzat i posat a disposició del sector els resultats de la xarxa d’assaigs d’avaluació de noves varietats de cultius extensius que l’IRTA ha portat a terme a Catalunya durant aquesta passada campanya 2016-17. La informació ofereix els resultats dels  […]
Varietats de pèsol proteaginós
L’elecció del tipus de varietat depèn de la zona agroclimàtica i la data de sembra. En les sembres més precoces, a les zones més fredes, s’han de sembrar varietats hivernals, que mostren una major resistència al fred. Pel contrari, a les zones més càlides o […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram