Entre les varietats de pèsol d’hivern cal destacar el bon comportament productiu que han mostrat FURIOUS, FRESNEL i FLOKON a totes les zones on s’han assajat. Aquestes varietats, juntament amb ESCRIME, també han estat les que han iniciat la floració en una data més precoç.

SECANS SEMIFRESCALS. No s’han observat diferències significatives en producció entre les varietats assajades els darrers quatre i tres anys. Tot i això, els millors rendiments s’han obtingut amb FURIOUS, FRESNEL i FLOKON.

SECANS FRESCALS. No s’han observat diferències significatives en producció entre les varietats assajades els darrers tres i dos anys. Es pot fer menció que en tres i dos campanyes han destacat les varietats FURIOUS, FRESNEL i FLOKON.

Les varietats més precoces a iniciar la floració han estat FLOKON, ESCRIME, FURIOUS i FRESNEL, mentre que la més tardana ha estat GANGSTER. ESCRIME i FURIOUS també han estat els pèsols que han presentat una major alçada. El major contingut en proteïna es troba en les varietats AVIRON, FLOKON, GANGSTER i LAPONY.

Joan Serra

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Joan Fañé

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Josep Antón Betbese

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Judit Recacha

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Ezequiel Arque

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Jordi Doltra

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Roser Sayeras

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Maria Boix

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Eduard Ribas

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin