boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÒS D’HIVERN

Dimarts, 30 d'agost 2022

Entre les varietats de pèsol d’hivern cal destacar el bon comportament productiu que han mostrat FURIOUS, FRESNEL i FLOKON a totes les zones on s’han assajat. Aquestes varietats, juntament amb ESCRIME, també han estat les que han iniciat la floració en una data més precoç.

SECANS SEMIFRESCALS. No s’han observat diferències significatives en producció entre les varietats assajades els darrers quatre i tres anys. Tot i això, els millors rendiments s’han obtingut amb FURIOUS, FRESNEL i FLOKON.

SECANS FRESCALS. No s’han observat diferències significatives en producció entre les varietats assajades els darrers tres i dos anys. Es pot fer menció que en tres i dos campanyes han destacat les varietats FURIOUS, FRESNEL i FLOKON.

Les varietats més precoces a iniciar la floració han estat FLOKON, ESCRIME, FURIOUS i FRESNEL, mentre que la més tardana ha estat GANGSTER. ESCRIME i FURIOUS també han estat els pèsols que han presentat una major alçada. El major contingut en proteïna es troba en les varietats AVIRON, FLOKON, GANGSTER i LAPONY.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Alex Estadella

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Ezequiel Arqué

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Doltra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Maria Boix

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram