En aquest moment pot ser necessari subministrar nitrogen al cultiu per l’imminent període d’elevat creixement de la planta. Cal aplicar el N entre el final del fillolament i l’inci de l’encanyat, preveient que es produeixen pluges abans de dues setmanes i ajustant les dosis segons la fertilització realitzada abans de la sembra i les produccions esperables al final del cultiu.

13_febrer_cob CdH

 Descarrega el PDF