Durant la campanya 2018 s’han
realitzat assaigs d’avaluació de varietats de blat de moro a la Tallada
d’Empordà (litoral de Girona) i el Poal (regadiu de Lleida). Les varietats que
amb 4 anys d’assaigs han mostrat uns resultats productius més bons a les dues
zones han estat P1570Y, P1524, PR33Y72, IXABEL i P1921. Amb tres anys d’assaigs
s’afegeixen al grup de varietats més productives a les dues zones DKC6729YG,
P1921Y, P1570, 69YG i 68.K.

Figura 1. Resultats productius de les varietats assajades al litoral de Girona.
(T) Varietats testimoni.* Varietat transgènica. Cicle 700. Cicle 600. Cicle 500.

Figura 2. Resultats productius de les varietats assajades al regadiu de Lleida.
(T) Varietats testimoni.* Varietat transgènica. Cicle 700. Cicle 600. Cicle 500.

Articles relacionats