La varietat amb un millor comportament productiu al litoral de Girona ha estat VALEROSO. A la zona de l’interior de Girona les varietats amb un rendiment més elevat han estat LG RELAMPAGO, BIKINI, VALEROSO i amb 3 anys de dades també VIVACIO. Les varietats BONDADOSO, BIKINI i RIPARO han mostrat molt bona qualitat del gra, amb els pesos específics i els continguts en proteïna més elevats.

GIRONA LITORAL. Amb quatre anys d’assaigs la varietat VALEROSO és la que ha mostrat unes produccions més elevades, només amb diferències significatives respecte LG RELAMPAGO en l’assaig tractat amb fungicida. Amb tres anys de resultats no s’han observat diferències significatives entre les varietats assajades; VALEROSO, BONDADOSO, LG RELAMPAGO i VIVACIO han mostrat molt bon comportament productiu.

GIRONA INTERIOR. A la zona de l’interior de Girona la varietat LG RELAMPAGO és la que amb 4 anys ha mostrat uns rendiments més elevats, significativament superiors a AMARILLO 105. Amb tres anys d’assaigs no s’han observat diferències significatives en producció entre varietats, tot i així les varietats LG RELAMPAGO, BIKINI, VIVACIO i VALEROSO són les que han mostrat uns rendiments més elevats.

Les varietats més precoces a espigat han estat LG RELAMPAGO, BONDADOSO, VALEROSO i VIVACIO mentre que les més tardanes han estat RIPARO i RGT ELEAC.

L’alçada més alta s’ha observat amb AMARILLO 105 i VIVACIO, la primera molt sensible a l’ajagut. Les varietats més sensibles a rovell groc han estat AMARILLO 105, BONDADOSO i VIVACIO.

Les varietats que han mostrat un pes hectolítric més elevat han estat BONDADOSO, VIVACIO, VALEROSO i BIKINI, i les que han presentat un contingut en proteïna més elevat, han estat BONDADOSO, BIKINI, RIPARO i VIVACIO.

Joan Serra

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Jordi Doltra

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Josep Anton Betbesé

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Lleida)

Sònia Gil

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Roser Sayeras

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Eduard Gonzalo

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin