Any rere any, el Servei de Sanitat Vegetal a Girona rep avisos i denúncies d’apicultors com a conseqüència de l’elevada mortalitat d’abelles de la mel durant la floració de la colza, que és l’època en què les abelles i altres insectes pol·linitzadors visiten les flors a fi de recol·lectar-ne el nèctar i pol·len per alimentar-se. Si el camp ha estat tractat amb productes insecticides, l’insecte pot patir una intoxicació que li podria provocar la mort. És per aquest motiu que cal evitar els tractaments fitosanitaris durant l’època de floració perquè perjudiquen greument a diverses espècies de pol·linitzadors que són essencials per a garantir la formació de la síliqua.

D’altra banda, es recorda que els incompliments de les condicions establertes en l’etiqueta dels productes fitosanitaris representen faltes greus i són sancionables segons l’article 55 lletra i) de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.

Servei de Sanitat Vegetal a Girona

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin