boto retorn a inici
MENÚ

HERBICIDES EN EL CULTIU DE LA SOJA

Dijous, 30 de març 2023

El cultiu de la soja és molt sensible a la competència de les males herbes. L’estratègia de desherbatge s’ha d’emmarcar en el marc de la gestió integrada de les males herbes de la parcel·la, iniciant-se ja abans de l’establiment del cultiu i essent curosos en el moment del seu establiment.

Les males herbes tenen una incidència molt important en els cultius d’estiu, com ara la soja, factors com el reg, l’adobat o l’època de conreu contribueixen a augmentar la seva presència i els seus efectes.  La pràctica més freqüent per al seu  control és la utilització d’herbicides de síntesi. En un cultiu com la soja, també hem de tenir en compte que es tracta d’un conreu poc competitiu amb les males herbes, per això, és més important que en altres el control a realitzar per evitar pèrdues de rendiment.

Malgrat tot, en el marc d’una gestió integrada de males herbes cal reduir la dependència dels herbicides tot el que sigui possible. Combinant diversos mètodes entre els quals:

En quant als herbicides cal tenir en compte que:

Els herbicides autoritzats en el cultiu de la soja són els següents i es poden consultar en el següent enllaç:

Taula 1: Herbicides autoritzats en el cultiu de la soja, març de 2023.

AUTORS

  • Josep Mª Llenes

    Servei de Sanitat Vegetal. DARP

  • Josep Mª Montull

    UdL

  • Andreu Taberner

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram