boto retorn a inici
MENÚ

L’ADAPTACIÓ DE LES NOVES VARIETATS DE BLAT TOU DE CICLE LLARG

Diumenge, 20 d'octubre 2019

Les varietats de blat tou de cicle llarg, assajades a l’interior de Girona, als secans frescals i als secans semi frescals, que han mostrat uns millors resultats productius a les 3 zones han estat RGT SOMONTANO, SOLEHIO, MARCOPOLO i CHAMBO. A Girona interior també la varietat DIAMENTO ha mostrat un bon comportament productiu; mentre que a la zona dels secans frescals i secans semi frescals també han mostrat un bon comportament productiu les varietats RIMBAUD, NUDEL, IPPON, RGT ALTAVISTA, RGT TOCAYO i LG ALBUFERA.

GIRONA INTERIOR. Les varietats que han mostrat una millor adaptació en aquesta zona els últims quatre anys han estat RGT SOMONTANO, SOLEHIO, DIAMENTO, MARCOPOLO i CHAMBO; i amb tres anys d’assaig també han mostrat un bon comportament PIBRAC, BASILIO, NEMO i RGT ALTAVISTA.

Figura 1. Índex productiu respecte el testimoni MARCOPOLO de les varietats de blat tou en sembra de tardor assajades a l’Interior de Girona (campanyes 2015-16, 2016-17, 2017-18 i 2018-19). En color fosc es mostren les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (varietats recomanades). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards & Berry (α=0,05).

SECANS SEMI FRESCALS. Les varietats que han mostrat una millor adaptació en aquesta zona els últims quatre anys han estat MARCOPOLO, RGT TOCAYO, RGT SOMONTANO, IDALGO, LG ALBUFERA, NUDEL, CHAMBO, RIMBAUD, RGT ALTAVISTA, SOLEHIO i IPPON; i amb tres anys d’assaig també han mostrat un bon comportament,  NEMO, CAMARGO i PIBRAC.

Figura 2. Índex productiu respecte el testimoni NOGAL de les varietats de blat tou en sembra de tardor assajades als secans semi frescals (campanyes 2015-16, 2016-17, 2017-18 i 2018-19). En color fosc es mostren les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (varietats recomanades). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards & Berry (α=0,05).

SECANS FRESCALS. Degut a les abundants pluges dels mesos d’octubre i novembre de la passada campanya 2018-2019, no es van poder sembrar els assajos de varietats de les zones dels secans frescals, pel qual es mantenen vigents els resultats de l’anterior campanya (Figura 3). * Varietat híbrida. Les varietats que han mostrat una millor adaptació en aquesta zona amb 4 anys d’assaigs han estat CHAMBO, RIMBAUD, DIAMENTO, SOBERBIO, RGT SOMONTANO, SOLEHIO, NUDEL, IPPON, RGT ALTAVISTA, MARCOPOLO i BOTTICELLI. Amb tres anys d’assaig també han mostrat un bon comportament les varietats RGT TOCAYO, FALADO, LG ALBUFERA i COSMIC.

Figura 3. Índex productiu respecte el testimoni MARCOPOLO de les varietats de blat tou en sembra de tardor assajades als secans frescals (campanyes 2014-15, 2015-16, 2016-17 i 2017-18). En color fosc es mostren les varietats que en 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (varietats recomanades). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards & Berry (α=0,05).

A la Taula 1 es mostren els paràmetres agronòmics avaluats de cadascuna de les varietats de blat tou de cicle llarg. La varietat més precoç ha estat LG ALBUFERA seguida de CAMARGO, IDALGO, IPPON i RGT TOCAYO; per contra, les més tardanes han estat  MUFASA, NEMO i RGT CESARIO. Les varietats que han mostrat una major resistència a rovell groc han estat CHAMBO, FILON, LG ALBUFERA, MONTECRISTO CS, NUDEL, RGT ALTAVISTA i RGT CESARIO.  Les varietats que han mostrat un pes específic més elevat han estat IPPON i RGT ALTAVISTA.

Taula 1. Característiques de les varietats de blat tou de cicle llarg assajades les 4 darreres campanyes. Les classificacions en cursiva cal considerar-les com a provisionals.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA Mas Badia

 • Roser Sayeras

  IRTA Mas Badia

 • Antoni López

  IRTA Lleida

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA Lleida

 • Jordi Doltra

  IRTA Mas Badia

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram