boto retorn a inici
MENÚ

LES LIMITACIONS PER CONREAR EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA I EN CONVENCIONAL EN UNA MATEIXA EXPLOTACIÓ

Dijous, 26 de novembre 2020

En principi la totalitat de l’explotació s’ha de gestionar segons el sistema de producció ecològic. Tanmateix la normativa europea de producció ecològica permet que en la mateixa explotació agrícola es puguin conrear al mateix temps camps ecològics i convencionals a condició de que siguin de diferents espècies o de varietats diferents que es puguin distingir fàcilment.

Un operador ecològic pot mantenir una part dels seus camps en producció convencional, però és necessari que les plantes i els productes obtinguts entre ambdós sistemes de producció tinguin característiques fàcilment diferenciables, com pot ser la forma o el color del gra. Per exemple, es permet conrear blat ecològic en les parcel·les inscrites al CCPAE i ordi en les parcel·les convencionals. També es podrien conrear, per exemple, una varietat d’ordi de 2 carreres en els camps en producció ecològica i ordi de 6 carreres en camps convencionals. En canvi, no es poden mantenir en els dos sistemes de producció la mateixa varietat o dues varietats similars i que el gra obtingut sigui difícil de distingir. Cal anar amb molt de compte, ja que en el cas que un mateix any es cultivi de forma ecològica i convencional la mateixa varietat o varietats difícilment diferenciades es retirarà la qualificació de la collita i aquesta s’haurà de destinar tota al mercat convencional.

En el cas que l’explotació no es dediqui exclusivament a la producció ecològica caldrà disposar de zones diferenciades per l’emmagatzematge dels productes i dels insums per tal de garantir la identificació dels lots i impedir qualsevol barreja o contaminació amb productes que no compleixin les normes de producció ecològica.

Excepcions que preveu la normativa

Existeixen alguns casos molt concrets i amb unes condicions determinades on la normativa permet la producció paral·lela, és a dir mantenir en producció ecològica i convencional varietats similars o fins i tot la mateixa varietat:

  1. En el cas de conreus perennes que requereixin un període de cultiu d’almenys tres anys, com per exemple alfals, trepadella, vinya, olivera o fruiters, però només per un període màxim de cinc anys.
  2. En el cas de les superfícies destinades a la investigació agrària o l’educació oficial.
  3. En el cas de les superfícies destinades a la producció de llavors, de material de reproducció vegetativa i de plançons.

En els tres primers casos existeixen una sèrie de requisits que cal complir, com prendre les mesures per garantir la separació de collites o comunicar els inicis de collita amb una antelació d’almenys 48 hores i les quantitats exactes collides tant de la part ecològica com la convencional. Per acollir-se a alguna d’aquestes excepcions, cal presentar al DARP un pla de conversió que haurà de ser autoritzat d’acord amb la valoració feta pels inspectors del CCPAE. A més en el cas de conreus perennes (cas 1) també caldrà una confirmació anual de pla, on verificarà el compliment de les condicions.

AUTORS

  • Joan Bech

    Unitat de Producció Agrària Ecològica

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram