boto retorn a inici
MENÚ

VARIETATS DE BLAT DE MORO PER A GRA. INDICACIONS PER LA CAMPANYA 2022.

Divendres, 25 de febrer 2022

Els híbrids que, amb els resultats de tres campanyes, han presentat un millor comportament productiu, tant a les comarques litorals de Girona com al regadiu de Lleida, han estat P1524, P1570Y, P1921Y, DKC6351YG, P1570, DKC6729YG, LG30685, P1524Y i 69YG. La varietat P0937Y mostra una millor adaptació relativa al litoral de Girona, sobretot si es té en compte la seva baixa humitat a recol·lecció.

Girona litoral

Amb quatre anys d’assaig s’han observat diferències significatives de producció entre varietats, essent P1570Y, P1524, P1921Y, P0937Y, DKC6729YG, PORTBOU, DKC6351YG i 69YG les que han format el grup amb uns rendiments més elevats (Figura 1). Amb tres anys de dades també han destacat els híbrids P1524Y i LG30685. Les varietats P1921 i IXABEL (en quatre anys) i LG31630 i SY GIANTS (en tres anys) han mostrat una producció significativament inferior a P1570Y.

Figura 1. Índex productiu respecte al testimoni P1921 de les varietats assajades al litoral de Girona. *Varietats transgèniques amb la modificació MON 810. Varietats de cicle 500 Varietats de cicle 600 Varietats de cicle 700. En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards and Berry.

Regadius de Lleida

Amb quatre anys de dades no s’han observat diferències significatives en rendiment entre les varietats assajades als regadius de Lleida (Figura 2). Amb tres anys també han mostrat molt bon comportament productiu les varietats DKC6351YG i P0937Y.

Figura 2. Índex productiu respecte al testimoni P1921, de les varietats assajades al regadiu de Lleida. *Varietats transgèniques amb la modificació MON 810. Varietats de cicle 500 Varietats de cicle 600 Varietats de cicle 700. En color més fosc es senyalen les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (VARIETATS RECOMANADES). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards and Berry.

La varietat P0937Y de cicle 500 ha mostrat un potencial de producció molt proper a la mitjana de totes les varietats i ha estat la que amb diferència ha presentat una humitat més baixa en el moment de la collita. Les varietats P1524, P1570Y i P1921Y de cicle 700 són les que han mostrat uns rendiments més elevats a les dues zones de producció, la primera amb una humitat notablement més baixa respecte les altres dues (Figura 3).

Figura 3. Índex productiu mitjà i humitat del gra de les varietats de blat de moro assajades les campanyes 2019, 2020 i 2021 al litoral de Girona i als regadius de Lleida. * Varietats transgèniques. En gris les varietats de cicle 700, en vermell varietats de cicle 600 i en blau varietats de cicle 500.

Les varietats més precoces a floració han estat les de cicle 500 P1049Y i P0937Y, seguides de les de cicle 600 IRRIDEOS, LG31630, PORTBOU i SY ANDROMEDA. Per contra, els híbrids més tardans han estat SHANIYA i SY FUERZA. Les varietats amb una alçada de la planta més elevada han estat P1921Y, SHANIYA i P1772. Els híbrdis ZAPOTEK i SHANIYA han mostrat una verdor després de maduresa fisiològica molt elevada. Les varietats que han mostrat un major pes del gra han estat KWS KEFIEROS YG, LG31695 i SY FUERZA (Taula 1).

Taula 1. Taula de característiques de les varietats de blat de moro per a gra (en cursiva les que només s’han assajat durant dos anys).

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA

 • Jordi Doltra

  IRTA

 • Roser Sayeras

  IRTA

 • Andrea López

  IRTA

 • Ezequiel Arqué

  IRTA

 • Sònia Gil

  IRTA

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram