boto retorn a inici
MENÚ

ENTRA EN FUNCIONAMENT LA PLATAFORMA DE GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES I LA FERTILITZACIÓ: eDERAN

Dijous, 28 de juliol 2022

En aquesta primera versió de la plataforma les persones propietàries de les terres poden consultar la relació de les seves parcel·les i veure, entre altres, si aquestes formen part d’algun Pla de gestió de dejeccions ramaderes.

El passat 14 de juliol es va posar en funcionament la plataforma de gestió de dejeccions ramaderes i la fertilització eDERAN, que es troba al portal DUN del web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. De moment, es pot fer servir una part de totes les funcions que es podran desenvolupar des d’aquesta aplicació, però en un futur agruparà tots els tràmits relacionats amb la gestió de dejeccions ramaderes i la fertilització, com ara la presentació de plans de gestió de dejeccions ramaderes, la traçabilitat amb GPS de la destinació de les dejeccions ramaderes i la declaració anual de nitrogen aplicat als cultius (DAN).

En aquesta primera versió d’eDERAN s’activa el mòdul de consulta de Gestió de terres, adreçat principalment a agricultors/agricultores perquè puguin consultar els seus recintes fertilitzables i veure si es tracta de zona vulnerable per nitrats o no, quina zona vulnerable és, la quantitat màxima de nitrogen que s’hi pot aplicar segons Decret 153/2019 o a quin Pla de gestió estan cedits actualment.

Imatge 1. Vista de la pàgina principal de l’aplicació eDERAN (DACC, 2022)

LES MEVES TERRES
Les persones titulars i propietàries de terres poden consultar la relació actualitzada de les seves parcel·les i veure, a nivell de recinte, si estan vinculades o no a un pla de gestió de dejeccions ramaderes.

Aquesta informació fins ara s’ha facilitat als titulars un cop l’any, mitjançant la DUN (declaració agrària). Amb l’entrada en funcionament de l’eDERAN es disposarà d’informació actualitzada sempre que calgui consultar-la.

La informació que actualment es pot consultar pot ser molt útil per a les explotacions agrícoles ja que, en determinats casos, aquestes han de disposar d’assessorament tècnic en fertilització ja sigui per la planificació de la fertilització de totes les parcel·les o per altres tasques que permetin justificar aplicacions diferents a les que estableix la normativa. En aquest sentit, disposar d’aquesta informació de cada una de les parcel·les de l’explotació agrícola segons els tipus de cultiu, és necessari i facilita aquesta tasca.

SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA
L’objectiu de l’eDERAN és agrupar en un sol espai els diversos tràmits administratius en l’àmbit de la gestió de les dejeccions ramaderes i la fertilització de manera més eficient, més automatitzada i més transparent.

Com accedir a l’eDERAN

Es pot accedir a la plataforma a través del següent enllaç i s’ha de fer amb algun dels sistemes d’identificació digital admesos per la seu electrònica, que són, DNI electrònic, idCat mòbil o algun altre certificat digital emes per l’Agència Catalana de Certificació o per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Per a més informació

Preguntes freqüents sobre la plataforma eDERAN
Accés a la plataforma eDERAN
Bústia eDERAN ederan.accioclimatica@gencat.cat
Pòster eDERAN

AUTORS

  • Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes del DACC

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram