boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS D’ORDI DE PRIMAVERA

Dijous, 29 de setembre 2022

A la zona del litoral de Girona, les varietats més productives els darrers quatre anys d’assajos han estat RGT ASTEROID, FOCUS, RGT PLANET, FATIMA i PEWTER. Amb tres anys també cal destacar ELLINOR, KLARINETTE i SY TUNGSTEN. A la zona dels regadius de Lleida destaca el rendiment de la varietat LG NABUCO, seguida de SY STANZA, RGT ASTEROID i KWS FANTEX amb quatre anys i LG BELCANTO i ELLINOR amb tres anys de dades.

GIRONA LITORAL. En els darrers quatre anys d’assajos a la Tallada d’Empordà la varietat RGT ASTEROID és la que ha presentat un major rendiment, amb diferències significatives respecte CRESCENDO, LAUREATE i SY STANZA. Les varietats que també han mostrat un bon rendiment han estat FOCUS, RGT PLANET, FATIMA i el testimoni PEWTER. Amb tres anys de dades també s’han observat diferències significatives entre RGT ASTEROID i ELLINOR, respecte LG BELCANTO. Amb tres anys també han presentant molt bon comportament productiu les varietats KLARINETTE, SY TUNGSTEN i FANDAGA.

Figura 1.- Resultats productius de les varietats assajades a la localitat de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) les darreres quatre campanyes.

La realització d’un tractament fungicida a l’estadi de fulla bandera, ha beneficiat principalment les varietats LAUREATE i CRESCENDO, que han passat a estar en el grup de les més productives juntament amb RGT ASTEROID i RGT PLANET amb quatre anys d’assaigs. Amb tres anys d’assaigs la varietat que ha millorat el seu rendiment havent rebut un tractament fungicida ha estat LG BELCANTO. En el conjunt de les varietats s’ha observat un augment significatiu del rendiment (un 15,6% superior) amb la realització del tractament fungicida.

Figura 2.- Resultats productius de les varietats assajades amb un tractament fungicida a fulla bandera a la localitat de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) les darreres quatre campanyes.

REGADIUS DE LLEIDA. Les varietats assajades als regadius de Lleida també han presentat diferències significatives de rendiment en els últims quatre i tres anys d’assaigs. La varietat més productiva ha estat LG NABUCO, significativament superior a CRESCENDO i PEWTER amb 4 anys de dades, i només superior a CRESCENDO amb tres anys. La resta de varietats han presentat totes molt bons rendiments, estant a la franja alta les  varietats SY STANZA, RGT ASTEROID, KWS FANTEX, RGT ORBITER, FATIMA i LAUREATE, i també LG BELCANTO, ELLINOR, i KLARINETTE amb tres anys.

Figura 3.- Resultats productius de les varietats assajades a la localitat de Sucs (el Segrià) les darreres quatre campanyes.

Els tres darrers anys als regadius de Lleida també s’ha realitzat el mateix assaig de varietats amb un tractament fungicida. La realització d’aquest tractament ha beneficiat principalment la varietat CRESCENDO, que ha vist millorat el seu rendiment passant a estar en el grup de les varietats més productives amb tres anys d’assaigs.

Figura 4.- Resultats productius de les varietats assajades amb un tractament fungicida a fulla bandera a la localitat de Sucs (el Segrià) les darreres tres campanyes.

Totes les varietats d’ordi de primavera assajades presenten una espiga de 2 rengles. Les més precoces a espigat han estat RGT PLANET, i les varietats KWS CHRISSIE, RGT GAGARIN, SY SOLAR i VALERIAN que només s’han assajat durant dues campanyes. La varietat més tardana ha estat amb diferència LAUREATE. Les varietats KLARINETTE, KWS FANTEX i SCRABBLE són les que han presentat una major densitat d’espigues.

Les varietats més sensibles a l’ajagut han estat RGT PLANET, FANDAGA, LG NABUCO, LAUREATE i CRESCENDO. La majoria de les varietats es veuen afectades en menor o major mesura per cendrosa, i totes presenten una susceptibilitat de mitjana a baixa al el complex de taques marrons (Drechslera teres, Ramularia collo-cigni). Les varietats més sensibles a rovell bru són CHRONICLE, LG NABUCO, RGT ORBITER i FANDAGA.

Pel que fa a la qualitat del gra, les varietats FOCUS i KLARINETTE són les que han mostrat un pes hectolítric més elevat. Les varietat amb un major contingut en proteïna han estat PEWTER i SCRABBLE, seguides de ELLINOR, FATIMA, KLARINETTE, LG NABUCO, RGT PLANET5 i VALERIAN (amb dos anys de dades).

Figura 5.- Taula de característiques de les varietats d’ordi de primavera, elaborada a partir dels resultats dels assajos de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) i Sucs (el Segrià) les darreres campanyes. Les classificacions en cursiva a la taula cal considerar-les com a provisionals.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Andrea López

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Doltra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Ezequiel Arqué

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram