boto retorn a inici
MENÚ

COBERTURA MÍNIMA DEL SÒL EN LA NOVA PAC

Dijous, 27 de juliol 2023

La nova PAC que enguany s’ha encetat ha portat l’establiment d’unes mesures de condicionalitat reforçada respecte als darrers anys. Formen part de la condicionalitat reforçada les Bones Condicions Agràries i Mediambientals (BCAM) definides al Reial Decret 1049/2022. Aquesta norma estableix 10 BCAM, i una de les que està tenint més impacte és la BCAM 6, referida a la cobertura mínima del sòl per tal d’evitar sòls nus en els períodes més sensibles a l’erosió.

El seu objectiu, doncs, és protegir el sòl enfront de l’erosió, principalment l’erosió hídrica per escolament.

Per al cas concret dels cultius herbacis d’hivern, com ara el blat, l’ordi i similars, s’estableix que no s’ha de llaurar el sòl ni amb volteig ni amb llaurat vertical, durant el període que va des de la recol·lecció fins a l’1 de setembre.

Això pot dificultar el control de les males herbes en una part de les parcel·les, i especialment en el cas de les que practiquen l’agricultura ecològica, atès que en elles no es poden utilitzar herbicides. Al butlletí Extensius.cat de finals de juny es va tractar el tema del control de males herbes en rostolls de conreus extensius:

https://extensius.cat/2023/06/29/control-de-males-herbes-en-rostolls-de-conreus-extensius

D’altra banda, aquesta obligació pot dificultar la prevenció d’incendis.

Ara bé, la normativa estatal esmentada preveu que les comunitats autònomes puguin establir, fins a cert punt, algunes flexibilitats. En ús d’aquesta facultat, el DACC, a través de l’Ordre ACC/83/2023 (sobre la DUN) i l’Ordre ACC/165/2023 (sobre flexibilització de requisits arran de la sequera), ha establert el següent:

En relació a cultius que se sembren abans de l’1 de setembre, no es considera un incompliment d’aquesta BCAM el llaurat del sòl abans de l’1 de setembre si es realitza amb la mínima antelació respecte a la sembra, ja que cal que el sòl romangui protegit pel rostoll el màxim de temps possible.

El mateix és aplicable a cultius que està previst sembrar-los no gaire més enllà de l’1 de setembre: alguna de les tasques de preparació del sòl podrien haver realitzar-se abans de l’esmentada data, sempre que aquesta antelació sigui la mínima imprescindible.

No es considera incompliment d’aquestes obligacions el treball amb la picadora o el treball amb la grada de pues, atès que l’efecte que realitzen sobre l’estructura del sòl és mínim:


AUTORS

  • Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària del DACC

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram