boto retorn a inici
MENÚ

ES SIMPLIFICA EL TRÀMIT PER PODER UTILITZAR MATERIAL VEGETAL DE REPRODUCCIÓ NO ECOLÒGIC DE DETERMINADES ESPÈCIES I VARIETATS

Dijous, 30 de maig 2024

El 8 de maig de 2024 s’ha publicat la Resolució ACC/1533/2024, de 30 d’abril, relativa a l’autorització general per a l’ús de material vegetal de reproducció no ecològic en producció ecològica de determinades espècies i varietats. En concret, per a la majoria d’espècies llenyoses i d’algunes de cultius herbacis indicades als annexos de l’esmentada resolució, les persones agricultores ecològiques o productores ecològiques de material de reproducció vegetal podran utilitzar, fins al 31 de desembre de 2024, material vegetal no ecològic sense haver-ho de sol·licitar al CCPAE de forma prèvia el seu ús.

Quin material de reproducció vegetal poden utilitzar els agricultors ecològics?

NOVETAT

No cal presentar sol·licitud per a l’autorització d’ús de material de reproducció vegetal no ecològic si:

En tots els casos, els operadors ecològics hauran de guardar els documents justificatius del material de reproducció vegetal no ecològic que hagin utilitzat (factura/albarà de compra i etiqueta del material), perquè els hauran d’aportar durant la visita anual de control que realitzarà el CCPAE.

Per a més informació podeu consultar la Resolució ACC/1533/2024 i pae.gencat.cat


AUTORS

  • UNITAT DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA DEL DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL.

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram