boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÓS DE PRIMAVERA

Dijous, 29 de setembre 2022

A la zona del litoral de Girona les varietats més productives han estat MYTHIC, ASTRONAUTE i KAYANNE, i amb tres anys de resultats també BAGOO. Als regadius de Lleida les varietats BAGOO, SALAMANCA, ASTRONAUTE i KAYANNE són les que han mostrat uns majors rendiments, totes per sobre del testimoni MYTHIC. També amb tres anys la varietat AVENGER ha mostrat un molt bon comportament productiu.

GIRONA LITORAL. La darrera campanya 2021-22 l’assaig de la Tallada d’Empordà ha estat anul·lat degut a l’afectació que ha patit per pluges intenses durant la floració i unes temperatures molt elevades durant el període d’ompliment del gra. És per això que els resultats que es presenten corresponen a les campanyes anteriors. Les varietats amb uns majors rendiments han estat el testimoni MYTHIC, seguit d’ASTRONAUTE, KAYANNE i BAGOO, totes elles significativament més productives que la varietat SALAMANCA.

Figura 1.- Resultats productius de les varietats assajades a la localitat de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) durant quatre campanyes.

REGADIUS DE LLEIDA. Amb quatre anys de dades les varietats BAGOO, SALAMANCA i ASTRONAURE mostren uns rendiments productius significativament superiors al testimoni MYTHIC. Amb tres anys de dades no s’observen diferències significatives en producció entre varietats, però totes presenten un rendiment més elevat que el testimoni MYTHIC, també la varietat AVENGER que s’incorpora en aquesta sèrie.

Figura 2.- Resultats productius de les varietats assajades a la localitat de Sucs (el Segrià) durant quatre campanyes.

Les varietats més precoces a floració han estat KAYANNE i ORCHESTRA (amb dos anys de dades); per contra, les més tardanes han estat BAGOO, BLUETOOTH i SALAMANCA. BAGOO és la varietat que mostra una major alçada de la planta seguida de SALAMANCA i LG AURIS (de dos anys).

Totes les varietats assajades són àfiles, i BLUETOOTH és la única que presenta un color del gra verd. La varietat amb una mida del gra més gran ha estat ORCHESTRA (de dos anys) seguida de BLUETOOTH i KARAKTER (de dos anys). Pel contrari, les varietats que han presentat una mida del gra més petita han estat BAGOO, KAYANNE i LG AURIS. El contingut en proteïna més elevat s’ha observat amb les varietats MYTHIC i SALAMANCA, mentre que KARACTER, AVENGER i BLUETOOTH són les que han mostrat un contingut més baix.

Figura 3.- Taula de característiques de les varietats de pèsol proteaginós de primavera, elaborada a partir dels resultats dels assajos de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) i Sucs (el Segrià) les darreres campanyes. Les classificacions en cursiva a la taula cal considerar-les com a provisionals.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Andrea López

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Ezequiel Arqué

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram