Reg solar en el cultiu de blat de moro

Reg solar en el cultiu de blat de moro

L’elevada radiació solar que es produeix a l’estiu, coincideix amb elevades necessitats d’aigua de reg. L’abaratiment del cost de les plaques solars, juntament amb l’augment dels costos de l’electricitat de la xarxa i dels combustibles fòssils, fan plenament rentable...
Com millorar l’eficiència del reg en blat de moro

Com millorar l’eficiència del reg en blat de moro

El blat de moro té un pot ésser una planta d’elevada productivitat en les nostres condicions ambientals, sempre i quan, la disponibilitat d’aigua al cultiu no sigui un limitant. Regar correctament vol dir que la planta pugui desenvolupar tot el seu potencial...
La qualitat de l’aigua en el reg de conreus extensius

La qualitat de l’aigua en el reg de conreus extensius

L’aigua té una gran capacitat de dissoldre substancies. Aquestes poden tenir un origen natural (substrat litològic) o induïda per les activitats humanes (abocaments, emissions i vessaments). La qualitat de l’aigua per al reg agrícola depèn de diverses característiques...
Ús de sensors per a la gestió del reg en cultius extensius

Ús de sensors per a la gestió del reg en cultius extensius

En els darrers anys l’evolució de la tecnologia ha permès disposar de dades d’humitat del sòl en continu i a temps real. Aquestes eines, conjuntament amb l’experiència del regant, permeten prendre millors decisions en matèria de reg a les parcel·les comercials amb...
logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin