boto retorn a inici
MENÚ

És important fertilitzar la colza abans de la sembra

Divendres, 5 d'agost 2016

La colza és un cultiu exigent en nutrients des dels primers estadis de desenvolupament. Interessa obtenir una producció de biomassa a l’hivern d’entre 1 i 1,5 kg/m2. Una fertilització de fons adequada i una sembra primerenca ens permetran assolir-ho i obtenir produccions de gra òptimes.  Es recomana fraccionar la dosi de N entre fons i cobertora.


7_Agost_Fertilització fons de la colza
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram