boto retorn a inici
MENÚ

ÚS D’HERBICIDES EN LES VORES I ELS MARGES DE CAMPS DE CONREUS EXTENSIUS

Dilluns, 24 de febrer 2020

El maneig i manteniment de la zona perimetral de les parcel·les dedicades a la producció de conreus extensius d’hivern és freqüent. La seva finalitat és evitar l’entrada de males herbes dins la parcel·la així com facilitar les tasques de recol·lecció. El mètode més utilitzat és l’aplicació d’un herbicida en la zona límit d’acabament del camp. També es possible fer-ne una gestió  amb mitjans mecànics.

Malgrat tractar-se d’una pràctica estesa , existeix un gran desconeixement de les condicions en què es pot fer una gestió de les zones perimetrals de les parcel·les utilitzant herbicides i de quins requisits s’han de complir. Aquest full Informatiu pretén clarificar l’ús dels herbicides en la zona perimetral dels marges i dels camps. Per a més informació  podeu consultar el següent full:

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/ag02_05_males_herbes/fulls-informatius/fitxers-binaris/fi-gestio-marges-us-herbicides-vores-marges-conreus-extensius.pdf

Els marges són elements de l’explotació i del paisatge que, si bé poden esdevenir un problema per a l’agricultor per ser reservori de plagues, malalties i males herbes per al cultiu, també tenen efectes beneficiosos, ja que ajuden a la conservació de la diversitat vegetal, poden ser reservori de fauna útil i refugi de fauna silvestre. També contribueixen a evitar l’erosió, la pèrdua de nutrients o el moviment de productes fitosanitaris per escorrentia superficial. Com més diversos siguin, més diversitat animal i vegetal allotjaran i més difícil serà que una plaga o mala herba concreta dominin i puguin entrar dins dels camps. Si hi hagut una forta pressió amb herbicides o crema de marges, la flora que hi trobarem serà poc diversa i les espècies s’assemblaran molt a les que trobem dins dels camps. Pel contrari, si la pressió ha estat més baixa, normalment s’hi trobaran espècies variades típiques de la vegetació que hi hagi a la zona.

Gestió en vores i marges de les parcel·les

La zona que cal gestionar és la perimetral, la limitant entre el marge i el camp i que pot ser un focus d’entrada de males herbes dins dels conreus. No sol sobrepassar els 30 centímetres d’amplada. Mantenint-la neta és suficient per facilitar la visibilitat des de la collitadora de possibles pedres i obstacles dels marges en el moment de la recol·lecció i evitar l’entrada de les principals males herbes del cultiu per la vora del camp. No cal eliminar la vegetació de tot el marge.

Malgrat poder-se fer per mitjans mecànics, acostuma a fer-se per mitjà de l’aplicació d’un herbicida, perquè tot sovint l’accessibilitat per a la maquinaria no és fàcil i és un mètode més ràpid i econòmic

Quins requisits s’ han de complir quan  es vulguin aplicar  herbicides als marges o vores de les parcel·les?
Limitacions en l’aplicació d’herbicides a les vores i marges de les parcel·les

No es pot aplicar herbicides als marges de les parcel·les quan aquests es vegin afectats pels condicionants següents:

L’aplicació de fitosanitaris als marges de camins o d’altres vies es considera una aplicació fora de l’àmbit agrícola pel qual s’haurien de complir uns altres requisits establerts en e RD 1311/2012

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram