boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS D’ORDI D’HIVERN

Dimecres, 30 d'agost 2023

Les darreres campanyes s’han avaluat les noves varietats comercials d’ordi d’hivern a l’Interior de Girona, als Secans Frescals, als Secans Semifrescals i als Secans Àrids i Semiàrids. Els genotips assajats durant 4 anys han presentat diferències significatives en totes les zones agroclimàtiques. Els ordis que han presentat una bona adaptació a totes les zones han estat RGT PLANET i LAUREATE. 

GIRONA INTERIOR. De les varietats assajades durant quatre anys  LAUREATE i FATIMA han presentat un rendiment significativament superior a HISPANIC. També han presentat un rendiment més elevat que el testimoni MESETA els ordis RGT PLANET i ZOO. Els ordis assajats els darrers tres anys, SARATOGA i LG CASTING, també han mostrat un bon comportament productiu.

SECANS FRESCALS.  Tots els ordis que s’han assajat un mínim de quatre anys han presentat un molt bon comportament productiu en aquesta zona, excepte HISPANIC, que ha presentat una producció significativament inferior a la de RUBIANA, RGT PLANET i ZOO. D’entre les varietats assajades tres anys, es pot destacar el bon rendiment de RGT ALCANTARA, ANSOLA i LG AMPARO.

SECANS SEMIFRESCALS. S’han observat diferències significatives de producció entre els ordis assajats quatre anys, on destaca l’elevada productivitat de KWS CHRISSIE, amb diferències significatives amb LAVANDA, i també respecte MENDIOLA en tres anys de dades. D’entre les varietats assajades tres anys destaca especialment LG AMPARO, però també han mostrat produccions superiors al testimoni ANSOLA, RGT ALCANTARA i LG AITANA.

SECANS ÀRIDS I SEMIÀRIDS. Els ordis assajats quatre anys han presentat diferències significatives de producció, destacant RGT PLANET, FATIMA, LAUREATE i SARATOGA. En tres anys també s’han trobat diferències significatives, destacant KWS CHRISSIE, que ha mostrat una producció significativament superior al testimoni MESETA i el rendiment més elevat de totes els genotips assajats.

Les varietats HISPANIC, RGT MEDINACELI, LAVANDA i LG AITANA han estat les més precoces, mentre que LG CASTING, LAUREATE, RUBIANA, MALTESSE i RUBIANA han estat les que han presentat una data d’espigat més tardana.
El genotip MESETA ha estat la que ha presentat una major capacitat d’afillament, amb més de 1000 espigues/m2.
En general, tots els ordis assajats són susceptibles al complex de taques marrons, especialment RGT PLANET, KWS CHRISSIE, MENDIOLA i RUBIANA mentre que els que s’han vist menys afectats han estat SARATOGA i ZOO.
El pes específic més elevat l’han presentat els ordis SARATOGA, MENDIOLA, MESETA, LG AMPARO i RUBIANA, i també amb dos anys de dades MAGALLON, SPAZIO i SU RUZENA. Pel que fa al contingut en proteïna els valors més elevats els han presentat MESETA i SU RUZENA.


AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Andrea López

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Doltra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Maria Boix

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Teresa Font

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Santolino

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram