MENÚ
FERTILITZACIÓ DEL BLAT DE MORO EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
La fertilització de cultius en producció ecològica es fonamenta en la utilització de dejeccions ramaderes. En el cas de cultius amb elevades extraccions de nitrogen, com el blat de moro, pot ser interessant la utilització en cobertora d’adobs orgànics, normalment en format deshidratat, pel·letitzats o […]
LES VARIETATS COM A EINA FONAMENTAL PER REDUIR EL RISC DE CONTAMINACIÓ DE MICOTOXINES AL GRA DE BLAT DE MORO
Les varietats més tolerants a les infeccions de fongs productors de micotoxines esdevé una de les eines principals per reduir el risc de contaminació de fumonisines a camp. Les darreres campanyes s’ha observat una major tolerància en les varietats P1570Y, FESTILO, LG31630, 69YG, DKC6927YG i […]
VARIETATS DE BLAT DE MORO PER A GRA
Les varietats assajades els darrers quatre anys a la zona del litoral de Girona i als regadius de Lleida (69YG, DKC6729YG, IXABEL, P1524, P1570, P1570Y, P1921 i P1921Y), totes de cicle 700, han mostrat un bon comportament productiu sense diferències significatives entre elles. Amb 3 […]
BLAT DE MORO BMR. UN PAS ENDAVANT EN LA MILLORA DEL FARRATGE
La qualitat del farratge ve determinada en bona part per la seva composició. El contingut en lignina és un dels paràmetres més importants, ja que permet millorar-ne la digestibilitat. Les varietats BMR, han aconseguit reduir el contingut en lignina, i en conseqüència el percentatge de […]
DESHERBATGE EN PREEMERGÈNCIA DEL BLAT DE MORO
La competència provocada per les males herbes en el cultiu del blat de moro pot provocar pèrdues molt considerables en el seu rendiment si no es controlen. Els diversos mètodes de control s’han d’integrar i combinar en el marc d’una estratègia de gestió integrada de […]
AVANÇAMENT DE RESULTATS DE LES VARIETATS DE BLAT DE MORO PER A GRA
Les varietats que s’han assajat els darrers quatre anys a la zona del litoral de Girona i del regadiu de Lleida, han mostrat totes un bon comportament productiu, sense diferències significatives entre elles. Tot i així, es pot destacar el comportament productiu a les dues […]
NITRATS A LA BASE DE LA TIJA: EINA PER AVALUAR EL NITROGEN APLICAT EN BLAT DE MORO
Fertilitzar el blat de moro no és senzill pel fet que no existeix una “recepta única” i és per això necessari aprofitar totes aquelles eines que hi hagi disponibles. En aquest article es comentarà breument sobre la determinació del contingut de nitrats a la base […]
ELS MERCATS MUNDIALS DE PANÍS
El panís o blat de moro és avui, en valor, el tercer producte agrícola mundial, després del blat i la soia i, en volum (tones), és el segon després del sucre. La producció mundial prevista segons les darreres previsions de setembre 2020 de FAO-AMIS és […]
QUÈ ENS APORTA ACTUALMENT EL DEL BLAT DE MORO TRANSGÈNIC, RESPECTE EL CONVENCIONAL?
El blat de moro transgènic, que actualment està autoritzat pel cultiu, incorpora la modificació genètica MON810 que, a diferència de les varietats convencionals, li confereix una resistència total front els barrinadors (Ostrinia nubilalis i Sesamia nonagrioides) i parcial contra Helicoverpa sp. La sembra de varietats modificades genèticament permet incrementar el rendiment en situacions de forts atacs de barrinadors i disminuir el risc de contaminació per micotoxines.     Les campanyes 2017 i 2018 la superfície de blat de moro transgènic sembrada a Catalunya s’ha aproximat a les 30.000 ha, el que representa més del 60 % del […]
SITUACIÓ ACTUAL DE L’AMARANTHUS PALMERI A CATALUNYA
Actualment, les principals infestacions d’Amaranthus palmeri es troben a la comarca del Segrià on provoca pèrdues importants al cultiu de blat de Moro. La presència de plantes aïllades en d’altres comarques com la Noguera, Pla d’Urgell o Osona fa que sigui molt important, estar atents per poder detectar […]
CONTROL DE MALES HERBES EN POSTEMERGÈNCIA DEL BLAT DE MORO
La presència de males herbes en els camps de blat de moro, un cop aquest ha emergit, poden ser la causa de pèrdues de rendiment. Es important controlar-les abans que provoquin pèrdues i, per a fer-ho, és disposa d’herbicides i de mètodes de control mecànic.  Malgrat la dificultat  de predir […]
DANYS PER ARANYA ROJA EN CULTIUS DE PANÍS
Durant les darreres campanyes s’han produït repetidament atacs importants d’aranya roja en els cultius de panís dels regadius de Lleida. El dany per aranya roja pot arribar a eliminar fins el 90% de l’àrea foliar del panís a mitjans d’agost i el rendiment pot arribar […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram