boto retorn a inici
MENÚ
SAPS REGULAR UN EQUIP D’APLICACIÓ D’ADOBS ORGÀNICS LÍQUIDS ?
En una explotació agrícola, el cost de la fertilització és un dels inputs que genera una major despesa econòmica. Per dur a terme una bona gestió, cal conèixer quines són les necessitats dels cultius i en quins moments del cicle es donen, quines són les […]
SAPS REGULAR UN ESCAMPADOR DE PRODUCTE ORGÀNIC SÒLID?
En una explotació agrícola, el cost de la fertilització és un dels inputs que genera una major despesa econòmica. Per dur a terme una bona gestió, cal conèixer quines són les necessitats dels cultius i en quins moments del cicle es donen, quines són les […]
VOLS RENOVAR MAQUINÀRIA AGRÍCOLA? ARA ES EL MOMENT: PLA RENOVE 2020
Amb la finalitat de modernitzar el parc de maquinària agrícola, promoure el desballestament dels tractors que no disposin d’una estructura de protecció homologada, incentivar l’adquisició de diferents tipus de màquines agrícoles per reduir les emissions i optimitzar l’aplicació d’inputs, així com per millorar l’adaptació a […]
CRITERIS PER A LA CORRECTA ELECCIÓ D’UN POLVORITZADOR
L’adquisició de l’equip d’aplicació de fitosanitaris suposa un desemborsament important en el moment de la seva compra i per tant hem de ser acurats a l’hora d’escollir-lo. És important que encertem en la seva elecció ja que això ens repercutirà al llarg de les campanyes, […]
QUIN BROQUET ÉS MÉS ADIENT PER A EQUIPS D’APLICACIÓ DE FITOSANITARIS EN CONREUS EXTENSIUS ?
La forma més habitual de realitzar les aplicacions fitosanitàries és amb la polvorització. Aquest procés consisteix en dividir el líquid que conté el producte fitosanitari en gotes per aconseguir una distribució òptima sobre l’objectiu. Els broquets dels equips d’aplicació de fitosanitaris són els dispositius que […]
PASSARIES LA INSPECCIÓ DEL TEU EQUIP DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS ?
Una eina important per garantir el correcte manteniment dels equips són els programes d’inspeccions d’equips en ús. La inspecció, realitzada sempre per personal acreditat, visualitza l’estat general dels equips amb comprovacions o mesures en alguns dels seus components. Els resultats obtinguts d’aquesta inspecció serviran tant […]
ÚS DEL ROLLER CRIMPER EN CONREUS EXTENSIUS
La intensificació de les tasques agrícoles en els conreus per a la gestió de les males herbes, la preparació del sòl o la incorporació d’insums pot degradar la qualitat del sòl i afectar la sostenibilitat dels sistemes de producció. En aquest sentit, al sembra directa […]
UN BON MANTENIMENT PERMET ALLARGAR LA VIDA ÚTIL DE L’EQUIP D’APLICACIÓ DE FITOSANITARIS
Un adequat manteniment dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris evitarà el risc d’avaries durant l’aplicació, previndrà la contaminació de l’entorn i perllongarà la vida útil de la màquina. Sempre que s’observi algun defecte en l’estat o el funcionament de l’equip d’aplicació s’ha de procedir a […]
STRIP TILL, ENTRE LA SEMBRA DIRECTA I EL CONREU TRADICIONAL
L’objectiu de l’agricultura moderna es basa en la conservació dels recursos naturals per a la protecció del medi ambient, optimitzant costos i assolint una producció adequada, tant en la qualitat com en la producció. Per arribar a complir tots aquests objectius, van sorgint tècniques alternatives […]
SAPS REGULAR CORRECTAMENT LA RECOL·LECTORA ?
Tot i que l’avanç de la tecnologia i l’agricultura de precisió pot ser una gran oportunitat per optimitzar els costos i incrementar rendiments, també pot generar desconeixença del que estem fent i donar per suposat que les regulacions preconfigurades són les idònies. És per això […]
L’ús de broquets antideriva millora l’eficàcia dels tractaments fitosanitàris
La mida de la gota depèn fonamentalment del tipus de broquet utilitzat i de la pressió de treball. Totes aquelles mesures que contribueixin a crear una gota de mida gran ajudaran a reduir el risc de deriva: Ús de broquets antideriva.  La Deriva La deriva […]
Millora de l’eficiència dels tractaments fitosanitaris amb barres
L’èxit dels tractaments de productes fitosanitaris ve determinat no només pel producte fitosanitari en si, sinó també per les condicions meteorològiques del moment d’aplicació i de la tècnica d’aplicació utilitzada. En aquest últim, s’inclou el tipus d’equip que s’utilitza, la mida de gota i el […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram