Com cada any, els Agents Rurals, com a cos adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, inicia una extensa campanya on s’informa de les obligacions en els treballs de recol·lecció de cereal, així com un seguit de recomanacions per minimitzar el risc d’incendi en el camp. L’objectiu d’aquest article és enumerar les novetats de les noves obligacions i recomanacions publicades en l’Ordre ARP/77/2020, de 8 de juny, per la qual es despleguen les mesures preventives per a la lluita contraels incendis forestals relatives a l’activitat agrícola.

Descripció

Durant els mesos d’estiu, apart d’un increment substancial de les temperatures, la humitat baixa a mínims anuals. Això, juntament amb un tipus de vegetació fàcilment inflamable, comporta que determinats treballs, com la sega del cereal, tingui un risc molt elevat d’incendi especialment en unes determinades franges horàries.

Fins al dia d’avui, les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola han tractat d’un seguit d’obligacions i recomanacions reflectides en un seguit de normativa, des de l’Ordre AAM/111/2013, de 24 de maig, com les seves modificacions, Ordre AAM/177/2014, de 3 de juny fins a l’Ordre ARP/72/2016, de 7 d’abril.

Amb la voluntat de contribuir a una major transparència i simplicitat de les normes i disminuir la dispersió de normativa existent, s’ha publicat un nou text normatiu que deroga l’Ordre AAM/111/2013, de 24 de maig, l’Ordre AAM/177/2014, de 3 de juny, i l’Ordre ARP/72/2016, de 7 d’abril, de manera que es contenen en una única disposició, l’Ordre ARP/77/2020, de 8 de juny, les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola.

Per portar-ho a terme, s’estableix un ampli dispositiu de vigilància format pel cos dels Agents Rurals, els membres del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) de Forestal Catalana i els representants d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

Obligacions i Recomanacions durant la sega del cereal

Les obligacions durant el període comprés entre l’1 de juny i el 31 d’agost, quan s’activi qualsevol dels nivells Pla Alfa de mobilització de recursos de prevenció d’incendis forestals de Catalunya,per maquinària tipus recol·lectora i embaladora, picadora de palla o remolc agrícola acoblat al tractor, consisteixen en:

 • Disposar d’un mínim de quatre aparells d’extinció per a les recol·lectores, un mínim de dos aparells per a les embaladores i un mínim d’un aparell extintor en el conjunt tractor més remolc o tractor més picadora de palla: extintors d’escuma amb base d’aigua amb un mínim de 6 kg de capacitat i/o motxilles d’aigua (rígides o flexibles) d’una capacitat mínima de 12 litres d’aigua cadascuna.
 • Disposar d’un mòbil o d’una emissora de banda de 80 MHz.
 • Disposar de l’extintor de pols ABC contra el foc de la màquina.

Les altres obligacions a complir durant el període comprés entre l’1 de juny i 31 d’agost, quan s’activi en nivell 3 del Pla Alfa:

 • Per maquinària tipus recol·lectora i embaladora, en la franja horària entre les 14.00 i 17.00 hores, s’ha comunicar a la sala central del Cos d’Agents Rurals l’inici i la finalització de les tasques agrícoles.
 • En el cas d’utilitzar la picadora de palla acoblada al tractor, recordar que en cas d’activació de l’ALFA nivell 3, no es podrà utilitzar.

Les altres obligacions a complir durant el període comprés entre l’1 de juny i 31 d’agost, quan s’activi en nivell 2 del Pla Alfa:

 • En el cas d’utilitzar la picadora de palla acoblada al tractor, no es podrà utilitzar en la franja horària compresa entre les 12 hores i les 18 hores.

Respecte a les recomanacions durant el període comprés entre l’1 de juny i 31 d’agost:

 • Disposar d’un tractor amb grades de discos per poder aturar el possible incendi mitjançant llaurades perimetrals.
 • Reduir la velocitat d’avanç en terrenys pedregosos o amb fort pendent i elevar la plataforma de tall.
 • Estar atent a les passades de maquinària del tipus recol·lectora, picadora de palla o embaladora per si s’inicia el foc. Es recomana que hi hagi una persona vigilant mentre es realitzen les tasques agrícoles.
 • Un cop el camp estigui recol·lectat, s’aconsella realitzar una franja perimetral (amb grades o arreus) al voltant del camp quan aquest sigui proper a edificacions i àrees forestals.
 • Es mantindrà en les condicions adequades de revisió periòdica i manteniment tota la maquinària agrícola, així com nets de vegetació els llocs d’emplaçament.
Com actuar en cas d’incendi
Per mes informació

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Article/Prevencio-dincendis-durant-la-recolleccio-del-cereal

Agents Rurals 935 61 70 00

Aviseu per mòbil en cas d’emergència (112 / app My112)

Centre de Mecanització Agrària 973 24 98 46

Alex Estadella

Centre de Mecanització Agrària

TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin