boto retorn a inici
MENÚ

DESHERBATGE EN POSTEMERGÈNCIA DE CEREALS D’HIVERN

Dijous, 19 de desembre 2019

El desherbatge en postemergència dels cereals ens permet ajustar l’ús d’herbicides a la infestació present a la parcel.la i facilita l’ús d’eines d’agricultura de precisió.

El moment de tractament en postemergència precoç té un seguit d’avantatges per al control de males herbes. El més important és que es pot avaluar la infestació de males herbes present a la parcel·la, tant en densitat com en composició d’espècies, la qual cosa facilita la selecció dels herbicides més apropiats. El que facilita el seu control. Per aconseguir-ho, s’ha d’avaluar amb precisió l’estadi fenològic que presenten les diferents espècies de males herbes per triar correctament les matèries actives a utilitzar segons la seva manera d’absorció i el seu mode d’acció.

Així, en post-emergència precoç, si les males herbes tenen fins a dos fulles desenvolupades, seran més eficients els herbicides d’absorció radicular. Aquests, a més de controlar les plàntules emergides, també tenen un efecte romanent en sòl d’algunes setmanes, el que ens garanteix el control de noves emergències.

Quan les males herbes sobrepassen les dues fulles desenvolupades, és recomanable l’utilitzar herbicides d’absorció principalment foliar ja que aquests són més eficients en aquest moment, quan la majoria de les plàntules de males herbes ja han emergit. S’engloben dins d’aquest grup tots els herbicides inhibidors de la ACCasa, com poden ser Diclofop, clodinafop o pinoxaden i també els herbicides inhibidors de l’ALS com, entre d’altres, iodosulfuron, mesosulfuron, piroxsulam, florasulam, tribenurón o metsulfuron.
El moment ideal d’aplicació d’aquest tipus d’herbicides és fins a les 4-5 fulles, segons les espècies a controlar, d’aquí que el més convenient és seguir les indicacions de l’etiqueta de cada un d’aquests formulats.

Quan s’utilitzen aquestes matèries actives la tendència es a realitzar tractaments excessivament tardans. Això és així, perquè es té falsa creença que fins que no hagin germinat totes les plàntules de males herbes no s’han d’aplicar i no es té en compte que les infestacions de males herbes que més comprometen el rendiment són les precoces. A més, com més gran és l’estat de desenvolupament de les males herbes, menor és l’eficàcia que s’obtindrà.

Finalment, i per facilitar la feina a agricultors i tècnics, al mercat també s’ofereixen formulats amb matèries actives d’ambdós grups. Així s’aconsegueix una finestra d’aplicació més àmplia.

Condicions d’aplicació de l’herbicida

Depenent de la materia activa a aplicar, no solen ser necessaris grans volums d’aigua, n’hi ha prou amb entre 100 i 200 l / ha. Tampoc és necessari generalment utilitzar broquets que generin gota fina per tenir un gran recobriment, n’hi ha prou amb broquets que proporcionin gota de mida mitjana.

És per això que una bona opció de tractament és utilitzar baixes pressions, d’entre 1,5 i 2,5 bar amb broquets de ventall pla ja que així es redueix el risc de deriva. Si que hem de tenir en compte que hi ha herbicides d’absorció foliar que poden baixar la seva eficacia si s’apliquen amb broquets d’injecció d’aire per la cual cosa hem de consultar al fabricant.

Integració d’eines d’agricultura de precisió

El principal avantatge de poder avaluar la infestació present a cada zona de la parcel·la es que permet la realització de mapes d’infestació de males herbes. Així, amb aquest tipus de mapes, s’espera que els nous models de polvoritzadors només apliquin herbicides a les zones de la parcel·la que sigui necessari, com els treballs que es desenvolupen en el projecte “Roboweedmaps”. Actualment ja existeixen eines com el IPMWise (www.ipmwise.es), desenvolupat per la Universitat de Lleida que permet ajustar les recomanacions d’herbicides a la infestació existent en la parcel·la.

AUTORS

  • Josep Mª Montull

    Departament d'Hortofructicultura Botànica i Jardineria UdL

  • Josep Mª Llenes

    Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal DRAP

  • Andreu Taberner

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram