boto retorn a inici
MENÚ

HERBICIDES EN EL CULTIU DE LA SOJA

Dimecres, 28 d'abril 2021

El cultiu de la soja és molt sensible a la competència de les males herbes. Malgrat ser encara minoritari, ja comença a tenir importància en algunes zones de regadiu. A més a més, cada campanya hi ha més herbicides autoritzats que s’han d’utilitzar de forma raonada.

Les males herbes tenen una incidència molt important en els cultius d’estiu, com ara la soja, factors com el reg, l’adobat o l’època de conreu contribueixen a augmentar la seva presència i els seus efectes.  La pràctica més freqüent per al seu  control és la utilització d’herbicides de síntesi. En un cultiu com la soja, també hem de tenir en compte que es tracta d’un conreu poc competitiu amb les males herbes, per això, es més important que en altres el control a realitzar per evitar pèrdues de rendiment.

Malgrat tot, en el marc d’una gestió integrada de males herbes cal reduir la dependència dels herbicides tot el que sigui possible. Combinant diversos mètodes entre els quals:ç

En quant als herbicides cal tenir en compte que:

Els herbicides autoritzats en el cultiu de la soja són els següents:

Taula 1: Herbicides autoritzats en el cultiu de la soja, març de 2021.

AUTORS

  • Josep Mª Montull

    Departament d'Hortofructicultura Botànica i Jardineria UdL

  • Josep Mª Llenes

    Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal DRAP

  • Andreu Taberner

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram