boto retorn a inici
MENÚ
LA DIABRÒTICA: UNA PLAGA DEL PANÍS QUE ALGUN DIA HAVIA D’ARRIBAR
La diabròtica, Diabrotica virgifera virgifera, és un petit escarabat de la família dels crisomèlids (Coleoptera: Chrysomelidae), com ho són també l’escarabat de la patata, la oulema dels cereals o la galeruca de l’om. És d’origen centreamericà on els seus hostes principals són algunes espècies de […]
LA FERTILITZACIÓ NITROGENADA DEL PANÍS EN COBERTORA
Introducció El blat de moro ocupa a Catalunya unes 40.000 ha, la gran majoria als regadius de Lleida i Girona, i és un dels cultius herbacis que proporciona més marge brut, sobretot quan acompanyen els preus, si bé, té uns elevats costos de producció (Lloveras […]
VARIETATS DE BLAT DE MORO PER A GRA. INDICACIONS PER LA CAMPANYA 2022.
Els híbrids que, amb els resultats de tres campanyes, han presentat un millor comportament productiu, tant a les comarques litorals de Girona com al regadiu de Lleida, han estat P1524, P1570Y, P1921Y, DKC6351YG, P1570, DKC6729YG, LG30685, P1524Y i 69YG. La varietat P0937Y mostra una millor […]
MICOTOXINES: QUALITAT DEL BLAT DE MORO DE LA COLLITA D’ENGUANY
Es presenten els resultats de qualitat del blat de moro obtinguts fins ara, en relació a les micotoxines de la collita d’enguany. Es disposa d’un total de 390 mostres, un 17,95 % d’aquestes mostres provenen de les comarques de Lleida i el 82,05 % restant […]
DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA. PRIMERA DETECCIÓ A CATALUNYA
Detectat per primer cop a Catalunya el coleòpter Diabrotica virgifera virgifera en camps de blat de moro a la província de Lleida. És considerat com una de les plagues més devastadores del blat de moro pels danys i pèrdues econòmiques que pot arribar a originar […]
CONTROL DEL CARBÓ DEL BLAT DE MORO
El carbó del blat de moro o panís és una malaltia molt aparent i visual, perquè els seus símptomes es fan molt evidents quan és madur. No sol causar pèrdues econòmiques importants perquè és poc present a les zones productores per l’ús de varietats resistents […]
ELECCIÓ DEL CICLE EN SEGONES SEMBRES DE BLAT DE MORO PER GRA
Hem de fer una elecció correcta del cicle a sembrar a l’hora de tirar endavant la nostra sembra, el blat de moro és un cultiu amb un cost de producció elevat i hem de ser curosos per no assumir riscos excessius que puguin comprometre la […]
CONTROL DE MALES HERBES EN POSTEMERGÈNCIA DEL BLAT DE MORO
La presència de males herbes  en els camps de blat de moro un cop aquest ha emergit poden ser la causa de pèrdues de rendiment.  Es important controlar-les abans que provoquin pèrdues i per a fer-ho és disposa d’herbicides i de mètodes de control mecànic […]
DIABROTICA VIRGIFERA: DANYS I DISTRIBUCIÓ DE LA PLAGA
Diabrotica virgifera virgifera es considera una de les plagues més importants del blat de moro pels danys i les pèrdues econòmiques que pot arribar a originar. Tot i que és present en diversos països del continent europeu, a Catalunya no s’ha detectat la seva presència. […]
EFECTE DELS PRODUCTES BIOESTIMULANTS EN LA LLAVOR DE BLAT DE MORO
Els productes bioestimulants poden tenir efectes beneficiosos en el creixement i en l’absorció dels nutrients durant els primers estadis de desenvolupament del cultiu. Existeixen diverses tecnologies, cadascuna amb una composició diferent, que s’estan utilitzant per tractar la llavor de blat de moro. Els resultats dels […]
COM SUPLIR LES RESTRICCIONS EN ELS TRACTAMENTS INSECTICIDES DE LA LLAVOR DE BLAT DE MORO
Les plagues que poden afectar el blat de moro durant els primers estadis de desenvolupament són diverses i poden ser molt agressives amb el cultiu. Les restriccions dels darrers anys han deixat sense efecte els insecticides de la família dels neonicotinoids, que eren els que […]
EN L’ELECCIÓ DELS HERBICIDES DEL BLAT DE MORO CAL CONSIDERAR LA SEVA CÀRREGA TOXICOLÒGICA
Un dels objectius de l’agricultura del segle XXI és la transició cap a pràctiques culturals més respectuoses amb el medi ambient. És per això que resulta imprescindible reduir els impactes generats per l’aplicació d’herbicides. Per assolir tal objectiu, l’elecció de l’herbicida en funció de la […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram