boto retorn a inici
MENÚ
PREGUNTES I RESPOSTES EN LA GESTIÓ EFICIENT DE LES DEJECCIONS RAMADERES
Sovint, l’apartat de preguntes i debat de les jornades aporten aspectes interessants que clarifiquen les explicacions generals que es donen en les ponències que s’hi desenvolupen. En aquest article-video podeu trobar algunes d’aquestes respostes i reflexions sobre la gestió sostenible de les dejeccions ramaderes (qualitat […]
HIVERN I PRIMAVERA PLUJOSOS: GESTIÓ DE LA PALLA DEL CEREAL D’HIVERN
Sempre havia estat tradicional la retirada i aprofitament de la palla com a subproducte de la producció de blat i ordi, bé per a vendre-la o bé per a autoconsum, normalment com a jaç en explotacions ramaderes. Des de fa uns anys, la venda de […]
ÉS IMPORTANT ANOTAR LES OPERACIONS DE FERTILITZACIÓ
Un cop finalitzada l’aplicació de fertilitzants cal anotar totes les operacions efectuades de tal manera que quedi constància del tipus, la quantitat, el moment i el lloc on s’han aplicat els  adobs. La informació recollida servirà per planificar la fertilització de les següents campanyes, millorar […]
APROVAT EL NOU DECRET DE GESTIÓ DE LA FERTILITZACIÓ I DEJECCIONS RAMADERES. QUÈ HAS DE SABER ? 
Nou DECRET 153/2019, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats de fonts agràries. El 05/07/2019 es va aprovar el nou decret 153/2019 sobre la […]
La gestió dels nitrats al sòl en el cultiu de blat de moro
El blat de moro (Zea Mays L.) (anomenat també, moresc, panís i dacsa) és un cultiu anual de gran importància pel gran nombre d’usos i aplicacions que se’n deriven del seu gra. Els productors de blat de moro estan obligats a utilitzar els fertilitzants nitrogenats […]
DESHERBATGE ENTRE CULTIUS
Una vegada finalitzada la sega dels cereals d’hivern, pèsol  o colza, és moment de començar a plantejar-se el desherbatge dels rostolls i de començar a dissenyar i implementar les estratègies de desherbatge del cultiu següent que, en aquesta època, passen per la gestió del banc […]
Ús de sensors per a la gestió del reg en cultius extensius
En els darrers anys l’evolució de la tecnologia ha permès disposar de dades d’humitat del sòl en continu i a temps real. Aquestes eines, conjuntament amb l’experiència del regant, permeten prendre millors decisions en matèria de reg a les parcel·les comercials amb l’objectiu de millorar […]
Utilització de la fracció sòlida de purins de porcí
El purí de porcí és un bon producte fertilitzant pels cultius extensius. El problema d’aquests és la gran quantitat d’aigua que contenen. Això encareix el transport i fa inviable l’exportació d’aquests. Amb el procés de separació de fases dels purins, s’obté com a resultat una […]
Exportar o incorporar. Què cal fer amb la palla del cereal ?
La gestió que es fa de la palla del cereal influeix a curt termini en el control o propagació de malalties pels cultius següents i, a més llarg termini, en el contingut de nutrients i el nivell de matèria orgànica del sòl i la gestió futura […]
Gestió del desherbatge entre collita i sembra
El manteniment del sòl abans de la sembra següent és molt important pel control de males herbes, tant si el sòl es conrea com si es fa sembra directa. És el moment de quantificar les infestacions presents en el camp.

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram