boto retorn a inici
MENÚ
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS D’ORDI D’HIVERN
Hi ha una oferta molt gran de varietats comercials d’ordi que poden ésser aptes per les sembres d’octubre i novembre a l’interior de Girona, als Secans Frescals, als Secans Semifrescals i als Secans Àrids i Semiàrids. Aquestes responen a cicles molt diferents, podent-se diferenciar entre […]
LA CAPACITAT DELS CEREALS PER COBRIR EL SÒL DURANT L’AFILLAMENT, UN ASPECTE A CONSIDERAR EN EL CONTROL DE LES HERBES
La capacitat per cobrir el sòl durant els primers estadis de desenvolupament atorga al cultiu una major o menor aptitud per competir amb les males herbes. Aquesta depèn principalment de l’espècie i, en segon terme, de la varietat. Quan més aviat el cultiu cobreix el […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS D’ORDI DE PRIMAVERA
A la zona del litoral de Girona, les varietats més productives els darrers quatre anys d’assajos han estat FATIMA, PEWTER, RGT PLANET, LAUREATE, CRESCENDO i SIGNORA; mentre que, en tres anys, també cal fer menció de RGT ASTEROID, FOCUS, LEANDRA, RGT ORBITER i SY STANZA. […]
TRACTAMENTS EN LLAVOR DE CEREALS D’HIVERN
La bona arrencada dels cereals d’hivern, després de la sembra, és una qüestió important per a la salut del cultiu fins el moment de la recol·lecció. Alguns problemes, sobretot malalties, es poden transmetre mitjançant la llavor de sembra i generar situacions que poden ser greus […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS D’ORDI D’HIVERN
A la zona dels secans semifrescals (Artesa de Segre) totes les varietats assajades han mostrat molt bon comportament productiu amb 4 i 3 anys de dades. A la zona dels secans frescals (Taradell i Solsona) les varietats amb millor comportament productiu amb 4 i 3 […]
EXPERIÈNCIES AMB TRACTAMENTS FUNGICIDES EN BLAT I ORDI
Els tractaments fungicides són habituals tant en ordi com en blat. Cal tenir clar quan cal tractar i quines són les matèries actives més eficaces. Amb el resultat d’aquests assaigs podem observar que només cal tractar en cas de ser necessari i en el cas […]
ADEQUAR LA DATA DE SEMBRA DE LES VARIETATS D’ORDI EN FUNCIÓ DEL SEU CICLE
Les varietats d’ordi es poden classificar segons el seu cicle en hivernals o de primavera. Dins de cada grup hi ha diferències de precocitat en la data d’espigat i de maduresa fisiològica. Les hivernals són aptes principalment per les sembres més precoces a les zones […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS D’ORDI DE PRIMAVERA
No s’han observat diferències significatives en producció entre les varietats assajades els darrers quatre i tres anys a la zona dels regadius de Lleida i al litoral de Girona. Tot i així les varietats que han mostrat uns majors rendiments a les dues zones han […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS D’ORDI D’HIVERN
En els assajos de varietats d’ordi de cicle llarg realitzats a les zones de l’interior de Girona, secans frescals, secans semifrescals i secans àrids i semiàrids s’han obtingut uns millors comportaments productius en les varietats RGT PLANET, SCRABBLE, CRESCENDO, LAGALIA, LAUREATE, ZOO* i RGT MEDINACELLI, […]
ESPIGUES D’ORDI AMB GRANS NO POL·LINITZATS, UN EFECTE DE LA BAIXADA BRUSCA DE LES TEMPERATURES I LES PLUGES CONTINUADES
En algunes zones productores s’observen espigues d’ordi amb un nombre important de flors que no s’han pol·linitzat i, en conseqüència, no han format gra. La principal causa probablement està en la baixada brusca de la temperatura que es va produir el 26 i 27 de […]
VÍDEO: VARIETATS D’ORDI DE GIRONA INTERIOR
En el moment de triar la varietat d’ordi que hem de cultivar a cada zona ens hem de fixar en el rendiment, però no és l’únic criteri important. També cal fixar-nos detingudament en el cicle, i adequar aquest a la data de sembra i a […]
VARIETATS D’ORDI EN SEMBRES DE TARDOR
Atenció a la data de sembra de les varietats d’ordi alternatiu A Catalunya, l’ordi s’havia vingut sembrant tradicionalment a la tardor amb varietats d’hivern, o bé a sortida d’hivern amb varietats d’ordi alternatiu, també dites “de primavera”. Aquestes varietats “de primavera” eren el recurs per […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram