NORMATIVA SOBRE EL CULTIU DE CÀNEM, QUÈ HEM DE SABER?

Darrerament hi ha moltes consultes respecte a les varietats permeses en el cultiu de cànem, així com els permisos necessaris per tal de poder fer plantacions d’aquest cultiu. Aquestes, varien en funció de l’ús del cultiu. En el cas que aquest sigui per a...

ADOBS “STARTER”: QUÈ SÓN i COM USAR-LOS EN EL CULTIU DE BLAT DE MORO.

En situacions en què es poden produir dificultats perquè el cultiu absorbeixi alguns nutrients, principalment el fòsfor, del sòl (sòls pobres, meteorologia desfavorable,...) pot ser interessant aplicar els  anomenats adobs "starter", que s'aporten a dosis...

ÚS D’INHIBIDORS DE LA NITRIFICACIÓ PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA DEL NITROGEN

El nitrogen és l’element que més s’utilitza en l’agricultura i és el nutrient que més ens influeix a l’hora d’obtenir bons rendiments i de millorar la qualitat dels nostres cultius. És per tant l’element que més ens interessa mantenir en el sòl, per tal...

Halyomorpha halys. Un nou insecte que pot atacar el blat de moro

El bernat marbrejat, Halyomorpha halys Stål (Figura 1), és un insecte hemípter pertanyent a la família Pentatomidae, d’origen asiàtic (natiu de la Xina, el Japó, Taiwan i les Corees). Va ser introduïda accidentalment als EUA a finals dels anys 90. A Europa...

EFICÀCIA DELS CULTIUS CAPTADORS DE NITROGEN EN EL MONOCULTIU DE BLAT DE MORO

La sembra d’un cultiu captador de nitrogen després de la collita del gra de blat de moro és una tècnica de conreu eficaç per reduir la contaminació per nitrats a les aigües subterrànies, per protegir i millorar el sòl, i augmentar la diversitat...

ADAPTACIÓ GLOBAL DE LES VARIETATS DE BLAT DE MORO PER A GRA, A LES ZONES PRODUCTORES D’ESPANYA

Es presenten els resultats productius de noves varietats comercials de blat de moro per a gra obtinguts en el marc de la xarxa del GENVCE, les tres darreres campanyes. Aquests permeten conèixer aquells híbrids que mostren un bon comportament general a...

HERBICIDES DE PREEMERGÈNCIA EN EL CULTIU DEL BLAT DE MORO

Les males herbes tenen una incidència molt important en el cultiu del blat de moro. Encara que les aplicacions en preemergència són les més habituals, cal dur a terme pràctiques per tal de reduir la dependència d'aquestos herbicides per a obtenir bons...

SORTIDA D’HIVERN AMB TEMPERATURES ALTES I FALTA DE PLUGES

Els últims mesos de la campanya de cultius d’hivern 2018-19 s’ha caracteritzat per unes temperatures més altes que les normals i una manca de precipitacions en moltes comarques. Aquestes condicions poden afectar a l'eficiència dels herbicides o dels adobs...

Aplicació de nitrogen en cobertora al cereal d’hivern

Per la fertilització en cobertora dels cereals d’hivern es poden aplicar dejeccions ramaderes líquides o fertilitzants nitrogenats minerals. En el cas dels purins és important aplicar-los abans de l’inici d’encanyat del cereal, aplicar dosis baixes i amb una...

Recomanacions per fertilitzar el blat de moro abans de la sembra

En la fertilització de fons és quan es poden aplicar dejeccions ramaderes en aquest cultiu; la dosi a aplicar dependrà de les previsions de producció i del tipus de dejecció. Quan s’apliquen dejeccions ramaderes, no cal aportar P i K mineral. Si es fertilitza amb adob...

Els adobs especials contribueixen a millorar l’eficiència de la fertilització nitrogenada

Entre els adobs especials es poden destacar els estabilitzats (associats amb inhibidors de la ureasa i la nitrificació) i els d’alliberament lent  controlat (recoberts/encapsulats). Permeten millorar l’eficiència dels nutrients aportats al cultiu (en particular del...

El moment òptim per aplicar nitrogen mineral a sortida d’hivern en pastures s’endarrereix a causa de les temperatures baixes

Algunes pastures requereixen l’aplicació de nutrients, entre els quals en destaca el nitrogen. Un dels moments més adequats per aplicar nitrogen en forma mineral és a sortida d’hivern. El moment òptim per fer aquesta aplicació és quan s’han acumulat 200 graus-dia a...

NORMATIVA SOBRE EL CULTIU DE CÀNEM, QUÈ HEM DE SABER?

Darrerament hi ha moltes consultes respecte a les varietats permeses en el cultiu de cànem, així com els permisos necessaris per tal de poder fer plantacions d’aquest cultiu. Aquestes, varien en funció de l’ús del cultiu. En el cas que aquest sigui per a...

Aplicació de nitrogen en cobertora al cereal d’hivern

Per la fertilització en cobertora dels cereals d’hivern es poden aplicar dejeccions ramaderes líquides o fertilitzants nitrogenats minerals. En el cas dels purins és important aplicar-los abans de l’inici d’encanyat del cereal, aplicar dosis baixes i amb una...