Amaranthus palmeri: PRIMERA DETECCIÓ EN UN CAMP DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA

Aquest setembre s’han detectat diversos peus d’aquesta perillosa mala herba invasora en una parcel·la de gira-sol de la localitat de Banyoles. Tècnics del Servei de Sanitat Vegetal i de l’Agrupació de Defensa Vegetal Cooperativa Agrícola de Banyoles, amb la...

EN CEREAL D’HIVERN, CAL TENDIR A FERTILITZAR QUAN JA HA NASCUT EL CULTIU

La cobertora és un moment clau en l’adobatge nitrogenat dels cereals d’hivern perquè, és a partir d’aquest període (en sortir de l’hivern) quan les necessitats de nitrogen del cultiu s’incrementen substancialment. Per diversos motius, hi haurà anys o circumstàncies...

ÚS DE DEJECCIONS RAMADERES PER MILLORAR EL SÒL

Aportar dejeccions ramaderes augmenta l’activitat biològica del sòl i contribueix a millorar les característiques físiques d’aquest (porositat, retenció d’humitat, protecció front erosió,...). La relació entre els nutrients que contenen pot comportar una acumulació...

ELS MERCATS MUNDIALS DE PANÍS

El panís o blat de moro és avui, en valor, el tercer producte agrícola mundial, després del blat i la soia i, en volum (tones), és el segon després del sucre. La producció mundial prevista segons les darreres previsions de setembre 2020 de FAO-AMIS és de 1.182 Mtones...

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE BLAT TOU DE PRIMAVERA

Tot i no observat diferències significatives en el rendiment de les varietats assajades al litoral de Girona i als regadius de Lleida, les que coincideixen a les dues zones amb uns bons comportaments productius són RGT TOCAYO, RGT MIKELINO, RGT PISTOLO, ARTUR NICK...

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE BLAT TOU D’HIVERN

Als assaigs de varietats de blat tou d’hiven de Girona interior, secans frescals i secans semifrescals, les varietats que han mostrat uns millors comportaments productius a les tres zones han estat PIBRAC, RGT SOMONTANO, NEMO, MARCOPOLO, RGT ALTAVISTA, RGT TOCAYO,...

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS D’ORDI DE PRIMAVERA

No s’han observat diferències significatives en producció entre les varietats assajades els darrers quatre i tres anys a la zona dels regadius de Lleida i al litoral de Girona. Tot i així les varietats que han mostrat uns majors rendiments a les dues zones han estat...

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS D’ORDI D’HIVERN

En els assajos de varietats d’ordi de cicle llarg realitzats a les zones de l’interior de Girona, secans frescals, secans semifrescals i secans àrids i semiàrids s’han obtingut uns millors comportaments productius en les varietats RGT PLANET, SCRABBLE, CRESCENDO,...

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE TRITICALE

Les varietats amb un millor comportament productiu al litoral de Girona amb tres anys de resultats han estat VALEROSO, BONDADOSO, JOKARI i LG RELAMPAGO. A la zona de l’interior de Girona la varietat amb un rendiment més elevat amb tres anys d’assaigs ha estat RGT...

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÒS DE PRIMAVERA

Les varietats amb un millor comportament productiu a la zona del litoral de Girona i als regadius de Lleida han estat ASTRONAUTE, SALAMANCA, KAYANNE i SAFRAN. GIRONA LITORAL. No s’han observat diferències significatives en producció entre les varietats assajades al...

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÒS D’HIVERN

Totes les varietats assajades a la zona dels secans semifrescals han mostrat un bon comportament productiu. Tot i així les varietats amb uns rendiments més elevats han estat CURLING, FRESNEL, AVIRON i COMANCHE. Destaca amb tres anys de resultats la varietat FURIOUS....

EQUIPAMENT NECESSARI PER DOSIFICAR LA FRACCIÓ LÍQUIDA

En el vídeo “Aplicació de fracció líquida de purí porcí mitjançant reg per aspersió”, la Gemma Murillo de l’Oficina de Fertilització i tractament de dejeccions ramaderes explica el projecte dut a terme a una granja porcina de Gimenells que consisteix en l’aplicació de...

ÚS DE DEJECCIONS RAMADERES PER MILLORAR EL SÒL

Aportar dejeccions ramaderes augmenta l’activitat biològica del sòl i contribueix a millorar les característiques físiques d’aquest (porositat, retenció d’humitat, protecció front erosió,...). La relació entre els nutrients que contenen pot comportar una acumulació...

ELS MERCATS MUNDIALS DE PANÍS

El panís o blat de moro és avui, en valor, el tercer producte agrícola mundial, després del blat i la soia i, en volum (tones), és el segon després del sucre. La producció mundial prevista segons les darreres previsions de setembre 2020 de FAO-AMIS és de 1.182 Mtones...

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE TRITICALE

Les varietats amb un millor comportament productiu al litoral de Girona amb tres anys de resultats han estat VALEROSO, BONDADOSO, JOKARI i LG RELAMPAGO. A la zona de l’interior de Girona la varietat amb un rendiment més elevat amb tres anys d’assaigs ha estat RGT...

EQUIPAMENT NECESSARI PER DOSIFICAR LA FRACCIÓ LÍQUIDA

En el vídeo “Aplicació de fracció líquida de purí porcí mitjançant reg per aspersió”, la Gemma Murillo de l’Oficina de Fertilització i tractament de dejeccions ramaderes explica el projecte dut a terme a una granja porcina de Gimenells que consisteix en l’aplicació de...