NOVA NORMATIVA D’EMMAGATZEMATGE I COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS

Un dels aspectes importants a tenir en compte amb l’aplicació del Reial Decret 285/2021 és que tant els usuaris professionals de productes fitosanitaris com les empreses de tractaments i els operadors del sector subministrador no podran emmagatzemar productes...

COM ENCARAR LA FERTILITZACIÓ DE FONS DELS CEREALS D’HIVERN

Les recomanacions de fertilització són complexes d’establir i cal tenir en compte molts paràmetres a l’hora de definir la més adequada. Cada camp presenta les seves particularitats que fan variar la capacitat productiva, i per tant, el seu adobatge.Per tal de donar...

MÉS OPCIONS PER LA DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT EN NUTRIENTS DE LES DEJECCIONS LÍQUIDES

Actualment, per determinar el contingut en nutrients de les dejeccions líquides s’utilitzen, de forma molt majoritària, els conductímetres instal·lats en les cisternes d’aplicació de purí i similars. Però hi ha altres alternatives. Per exemple, els conductímetres...

EFECTE DE LA FERTILITZACIÓ NITROGENADA SOBRE EL CONTINGUT EN GREIX DEL GRA DE COLZA

Un dels principals paràmetres de qualitat en el cultiu de colza és el contingut en greix del gra. Apart d’obtenir un rendiment elevat, és important que aquesta producció contingui un nivell elevat de greix. Hi ha diversos aspectes que poden influenciar en el contingut...

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE BLAT TOU D’HIVERN

A les zones de Girona interior, secans frescals i secans semifrescals totes les varietats de blat tou d’hivern assajades han mostrat molt bon comportament productiu. Destaca la precocitat a espigat de RGT TOCAYO i CAMARGO, i la sensibilitat a l’ajagut de KLIMA, RGT...

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS D’ORDI D’HIVERN

A la zona dels secans semifrescals (Artesa de Segre) totes les varietats assajades han mostrat molt bon comportament productiu amb 4 i 3 anys de dades. A la zona dels secans frescals (Taradell i Solsona) les varietats amb millor comportament productiu amb 4 i 3 anys...

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE TRITICALE

La varietat amb un millor comportament productiu al litoral de Girona ha estat VALEROSO. A la zona de l’interior de Girona les varietats amb un rendiment més elevat han estat LG RELAMPAGO, BIKINI, VALEROSO i amb 3 anys de dades també VIVACIO. Les varietats BONDADOSO,...

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÒS D’HIVERN

Totes les varietats assajades durant quatre anys a la zona dels secans semifrescals han mostrat un bon comportament productiu, sense diferències significatives en el rendiment. Amb tres anys de dades a la mateixa zona, les varietats que han mostrat un millor...

SAPS REGULAR UN ESCAMPADOR DE PRODUCTE ORGÀNIC SÒLID?

En una explotació agrícola, el cost de la fertilització és un dels inputs que genera una major despesa econòmica. Per dur a terme una bona gestió, cal conèixer quines són les necessitats dels cultius i en quins moments del cicle es donen, quines són les...

PROCEDIMENT PER A LA NETEJA RÀPIDA DE LA RECOL·LECTORA

Els treballs de recol·lecció són una de les principals vies de dispersió de males herbes entre parcel·les. La neteja de la màquina es una tasca que malgrat la seva complexitat resulta sempre de gran d’utilitat. En el cas de tenir les parcel·les afectades per la mala...

ASPECTES D’INTERÈS EN EL CONTROL DE MALES HERBES EN POSTEMERGÈNCIA DE LA COLZA

Les aplicacions en postemergència de la colza resulten interessants per a controlar les males herbes que s’hagin pogut escapar al tractament en preemergència o bé poden ser utilitzades com a única opció de control en parcel·les on s’ha fet una gestió integrada de les...

EL CULTIU DE LA CAMELINA

La camelina (Camelina sativa (L.) Crantz) és un cultiu oleaginós conegut i cultivat des de l’Edat de Bronze que va ser reemplaçat per altres cultius més productius cap al segle XVI. Des de fa uns anys, però, i a causa de la necessitat de trobar cultius alternatius que...

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE TRITICALE

La varietat amb un millor comportament productiu al litoral de Girona ha estat VALEROSO. A la zona de l’interior de Girona les varietats amb un rendiment més elevat han estat LG RELAMPAGO, BIKINI, VALEROSO i amb 3 anys de dades també VIVACIO. Les varietats BONDADOSO,...

EL CULTIU DE LA CAMELINA

La camelina (Camelina sativa (L.) Crantz) és un cultiu oleaginós conegut i cultivat des de l’Edat de Bronze que va ser reemplaçat per altres cultius més productius cap al segle XVI. Des de fa uns anys, però, i a causa de la necessitat de trobar cultius alternatius que...

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin