APLICACIÓ DE FITOSANITARIS AMB DRONS. SITUACIÓ ACTUAL.

Actualment els drons tenen un ampli ventall d'aplicacions en molts àmbits, un d'aquests l'agricultura, on poden ser equipats amb un dipòsit, una bomba i uns broquets per l'aplicació de productes fitosanitaris o bé, amb sensors de tecnologia avançada per monitorar un...

NOU ROMA. CANVIS I ACTUALITZACIÓ

La maquinària agrícola constitueix un mitjà de producció que s'ha fet imprescindible en l'activitat agrària, depenent en molts casos la rendibilitat de les explotacions del bon ús d’aquesta en les operacions agrícoles mecanitzades. En una agricultura respectuosa amb...

EL PUNT CLAU EN L’ÈXIT DEL CULTIU DE LA COLZA: UNA CORRECTA IMPLANTACIÓ

Tot i que com la major part de produccions agrícoles extensives la colza necessita l’atenció de l’agricultor pel que fa a la fertilització, el control de males herbes o la incidència de determinades plagues, es tracta d’un cultiu relativament rústic envers condicions...

AVANÇAMENT DE RESULTATS DE VARIETATS DE CEREAL D’HIVERN

A continuació es presenta un primer avançament dels resultats de varietats de blat, ordi i triticale obtinguts a la localitat de La Tallada d'Empordà aquesta campanya 2019-2020. Es mostren els rendiments productius i índex respecte les varietats testimoni i es...

AVANÇAMENT DE RESULTATS DE VARIETATS DE COLZA

A continuació es presenta un primer avançament dels resultats de varietats de colza obtinguts a la localitat de Vilobí d'Onyar aquesta campanya 2019-2020. Es mostren els rendiments productius i índex respecte la varietat testimoni, ES HYDROMEL.

HIVERN I PRIMAVERA PLUJOSOS: GESTIÓ DE LA PALLA DEL CEREAL D’HIVERN

Sempre havia estat tradicional la retirada i aprofitament de la palla com a subproducte de la producció de blat i ordi, bé per a vendre-la o bé per a autoconsum, normalment com a jaç en explotacions ramaderes. Des de fa uns anys, la venda de la palla com a subproducte...

NOVES MESURES PREVENTIVES PER LA LLUITA CONTRA INCENDIS FORESTALS RELATIVES A L’ACTIVITAT AGRÍCOLA

Com cada any, els Agents Rurals, com a cos adscrit al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, inicia una extensa campanya on s’informa de les obligacions en els treballs de recol·lecció de cereal, així com un seguit de recomanacions per minimitzar...

LES PLUGES CONTINUADES, POSTERIORS A LA MADURESA FISIOLÒGICA, PODEN HAVER AFAVORIT L’INICI DE LA GERMINACIÓ DELS GRANS EN BLAT TOU, ABANS DE LA RECOL·LECCIÓ

Després de la maduresa fisiològica i abans de la recol·lecció, quan es donen episodis de pluges continuades,algunes varietats de blat tou poden iniciar el procés de germinació. Es produeix llavors la degradació dels midons del gra per l’acció d’uns enzims, les...

QUÈ ENS APORTA ACTUALMENT EL DEL BLAT DE MORO TRANSGÈNIC, RESPECTE EL CONVENCIONAL?

El blat de moro transgènic, que actualment està autoritzat pel cultiu, incorpora la modificació genètica MON810 que, a diferència de les varietats convencionals, li confereix una resistència total front els barrinadors (Ostrinia nubilalis i Sesamia nonagrioides) i...

VOLS RENOVAR MAQUINÀRIA AGRÍCOLA? ARA ES EL MOMENT: PLA RENOVE 2020

Amb la finalitat de modernitzar el parc de maquinària agrícola, promoure el desballestament dels tractors que no disposin d’una estructura de protecció homologada, incentivar l’adquisició de diferents tipus de màquines agrícoles per reduir les emissions i optimitzar...

EFECTES DE LA CONVERSIÓ AL SISTEMA DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA DE CONREUS EXTENSIUS ECOLÒGICS MEDITERRANIS SOBRE EL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA I DE NUTRIENTS AL SÒL

La conversió de conreus herbacis extensius al sistema de producció ecològica, iniciada l’any 2005 al Parc de l’Espai d’Interès Natural Gallecs (Vallès Oriental), ha comportat una sèrie de canvis que han afectat directament la qualitat del sòl. Durant onze anys de...

EL XINXA DE LA COLZA. Nysius ericae

Nysius ericae (Schilling, 1829) es un insecte conegut com a xinxa gris es troba a Catalunya, Ibèria i Europa. Es descrit entomològicament a España a l’any 1948. És tracta d’un hemípter. (del grec hemii, "meitat" i pteron, "ala"). El seu nom al·ludeix al fet que una...

APLICACIÓ DE FITOSANITARIS AMB DRONS. SITUACIÓ ACTUAL.

Actualment els drons tenen un ampli ventall d'aplicacions en molts àmbits, un d'aquests l'agricultura, on poden ser equipats amb un dipòsit, una bomba i uns broquets per l'aplicació de productes fitosanitaris o bé, amb sensors de tecnologia avançada per monitorar un...

NOU ROMA. CANVIS I ACTUALITZACIÓ

La maquinària agrícola constitueix un mitjà de producció que s'ha fet imprescindible en l'activitat agrària, depenent en molts casos la rendibilitat de les explotacions del bon ús d’aquesta en les operacions agrícoles mecanitzades. En una agricultura respectuosa amb...

AVANÇAMENT DE RESULTATS DE VARIETATS DE COLZA

A continuació es presenta un primer avançament dels resultats de varietats de colza obtinguts a la localitat de Vilobí d'Onyar aquesta campanya 2019-2020. Es mostren els rendiments productius i índex respecte la varietat testimoni, ES HYDROMEL.

EL XINXA DE LA COLZA. Nysius ericae

Nysius ericae (Schilling, 1829) es un insecte conegut com a xinxa gris es troba a Catalunya, Ibèria i Europa. Es descrit entomològicament a España a l’any 1948. És tracta d’un hemípter. (del grec hemii, "meitat" i pteron, "ala"). El seu nom al·ludeix al fet que una...