LES VARIETATS COM A EINA FONAMENTAL PER REDUIR EL RISC DE CONTAMINACIÓ DE MICOTOXINES AL GRA DE BLAT DE MORO

Les varietats més tolerants a les infeccions de fongs productors de micotoxines esdevé una de les eines principals per reduir el risc de contaminació de fumonisines a camp. Les darreres campanyes s’ha observat una major tolerància en les varietats P1570Y, FESTILO,...

VARIETATS DE BLAT DE MORO PER A GRA

Les varietats assajades els darrers quatre anys a la zona del litoral de Girona i als regadius de Lleida (69YG, DKC6729YG, IXABEL, P1524, P1570, P1570Y, P1921 i P1921Y), totes de cicle 700, han mostrat un bon comportament productiu sense diferències significatives...

BLAT DE MORO BMR. UN PAS ENDAVANT EN LA MILLORA DEL FARRATGE

La qualitat del farratge ve determinada en bona part per la seva composició. El contingut en lignina és un dels paràmetres més importants, ja que permet millorar-ne la digestibilitat. Les varietats BMR, han aconseguit reduir el contingut en lignina, i en conseqüència...

DESHERBATGE EN PREEMERGÈNCIA DEL BLAT DE MORO

La competència provocada per les males herbes en el cultiu del blat de moro pot provocar pèrdues molt considerables en el seu rendiment si no es controlen. Els diversos mètodes de control s’han d’integrar i combinar en el marc d’una estratègia de gestió integrada de...

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CULTIU DEL CÀNEM

El Cannabis sativa és una planta herbàcia anual pertanyent a la família Cannabaceae que es caracteritza per tenir compostos cannabinoides, entre els quals els més rellevants són el tetrahidrocannabinol (THC), d'efecte psicoactiu, i el cannabidiol (CBD), sense efecte...

ELECCIÓ DE L’ADOB PER A LA FERTILITZACIÓ DE COBERTORA DELS CEREALS D’HIVERN

Durant el cicle dels cereals d’hivern, les necessitats de nitrogen augmenten substancialment al moment de l’adobatge de cobertora. En aquest període (sortida d’hivern), serà el moment òptim per l’adobatge nitrogenat d’aquest cultiu. Prioritzar l’aplicació del...

L’APLICACIÓ DE PURINS I ALTRES DEJECCIONS RAMADERES LÍQUIDES JA NO ES POT FER AMB VANO O VENTALL

A partir del 21 de febrer del 2021 caldrà utilitzar sistemes d’aplicació localitzada, com ara els tubs penjants o els injectors. Els purins i altres dejeccions ramaderes líquides, contenen una elevada proporció de nitrogen en forma amoniacal, cosa que fa que tinguin...

LES PRINCIPALS DADES DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA DE CEREALS I LLEGUMINOSES

El cereal és el conreu ecològic que ocupa més superfície a nivell  mundial i també és un dels principals a nivell espanyol i català. Per tal de conèixer la situació actual del sector a continuació es desgranen les principals dades (superfície, principals conreus,...

LA DERIVA EN LES APLICACIONS DE PRODUCTES FITOSANITARIS. TÈCNIQUES DE MITIGACIÓ

La deriva en un tractament fitosanitari comporta un risc ja que pot afectar la salut de les persones i el medi ambient, com a conseqüència de l’exposició dels treballadors agrícoles, de terceres persones i de la fauna salvatge i el seu habitat. Caldria afegir també la...

AVANÇAMENT DE RESULTATS DE LES VARIETATS DE BLAT DE MORO PER A GRA

Les varietats que s’han assajat els darrers quatre anys a la zona del litoral de Girona i del regadiu de Lleida, han mostrat totes un bon comportament productiu, sense diferències significatives entre elles. Tot i així, es pot destacar el comportament productiu a les...

LES LARVES DEL SALTIRÓ DE LA COLZA

El saltiró de la colza pot tornar a ser una amenaça pel cultiu durant l’hivern. El cicle biològic de la plaga no s’atura i les larves poden provocar danys irreversibles durant l’estadi de roseta. El risc de patir aquests danys depèn de la pressió de les larves i de la...

ASPECTES NORMATIUS DE LA FERTILITZACIÓ DE CULTIUS HERBACIS EXTENSIUS ECOLÒGICS

En producció agrària ecològica la fertilitat i activitat biològica del sòl s’han de mantenir o incrementar mitjançant la rotació plurianual de cultius que comprengui les lleguminoses i altres cultius d’adobs verds i l’aplicació de dejeccions ramaderes o matèria...

VARIETATS DE BLAT DE MORO PER A GRA

Les varietats assajades els darrers quatre anys a la zona del litoral de Girona i als regadius de Lleida (69YG, DKC6729YG, IXABEL, P1524, P1570, P1570Y, P1921 i P1921Y), totes de cicle 700, han mostrat un bon comportament productiu sense diferències significatives...

DESHERBATGE EN PREEMERGÈNCIA DEL BLAT DE MORO

La competència provocada per les males herbes en el cultiu del blat de moro pot provocar pèrdues molt considerables en el seu rendiment si no es controlen. Els diversos mètodes de control s’han d’integrar i combinar en el marc d’una estratègia de gestió integrada de...

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CULTIU DEL CÀNEM

El Cannabis sativa és una planta herbàcia anual pertanyent a la família Cannabaceae que es caracteritza per tenir compostos cannabinoides, entre els quals els més rellevants són el tetrahidrocannabinol (THC), d'efecte psicoactiu, i el cannabidiol (CBD), sense efecte...

LES LARVES DEL SALTIRÓ DE LA COLZA

El saltiró de la colza pot tornar a ser una amenaça pel cultiu durant l’hivern. El cicle biològic de la plaga no s’atura i les larves poden provocar danys irreversibles durant l’estadi de roseta. El risc de patir aquests danys depèn de la pressió de les larves i de la...

extensius logo blanc
Youtube Twitter Email

AVÍS LEGAL
POLÍTICA DE PRIVACITAT

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin