EQUIPAMENT NECESSARI PER DOSIFICAR LA FRACCIÓ LÍQUIDA

En el vídeo “Aplicació de fracció líquida de purí porcí mitjançant reg per aspersió”, la Gemma Murillo de l’Oficina de Fertilització i tractament de dejeccions ramaderes explica el projecte dut a terme a una granja porcina de Gimenells que consisteix en l’aplicació de...

ESTRATÈGIES A CONSIDERAR EN LA FERTILITZACIÓ DE LA COLZA

En el cultiu de colza és important disposar de nutrients suficients a l’inici de cicle per tal d’assolir un creixement adequat abans de la parada hivernal del cultiu. Els fertilitzants disponibles a l’explotació marcaran el tipus d’estratègies de fertilització. En cas...

ASPECTES D’INTERÈS EN EL CONTROL DE MALES HERBES EN COLZA

Pel seu cicle, la colza és un cultiu que es pot veure molt afectat per les males herbes. És important que la parcel·la estigui gestionada amb una rotació de cultius correcta i perllongada per tenir-la el més neta possible de tal manera que ens resultin més eficaços...

VARIETATS DE COLZA PER A LA CAMPANYA 2020-21. PARÀMETRES AGRONÒMICS

Les varietats que presenten una floració més precoç són TREZZOR, DK EXPRESSION, SY FLORIDA, DK IMPLEMENT CL i DK EXPOWER; mentre que les més tardanes ALICANTE, HILLICO, MEMORI CS i UMBERTO KWS. Els híbrids amb una major altura de la planta són MEMORI CS, DIFFUSSION i...

PRODUCTIVITAT DE LES VARIETATS DE COLZA CLEARFIELD®

Les varietats de colza CLEARFIELD® són tolerants a l’aplicació de l’herbicida Imazamox, pel que són interessants en determinades estratègies de control de males herbes. La seva productivitat és lleugerament inferior en comparació amb la resta d’híbrids convencionals....

VARIETATS DE COLZA PER A LA CAMPANYA 2020-21. RESULTATS DE PRODUCCIÓ

La campanya 2019-20 s’han realitzat assaigs d’avaluació de varietats comercials de colza a l’interior de Girona (Vilobí d’Onyar –la Selva-), als regadius de Lleida (Sucs –el Segrià-), als Secans Frescals (Olius – el Solsonès-) i als Secans Semifrescals (Artesa de...

APLICACIÓ DE FITOSANITARIS AMB DRONS. SITUACIÓ ACTUAL.

Actualment els drons tenen un ampli ventall d'aplicacions en molts àmbits, un d'aquests l'agricultura, on poden ser equipats amb un dipòsit, una bomba i uns broquets per l'aplicació de productes fitosanitaris o bé, amb sensors de tecnologia avançada per monitorar un...

NOU ROMA. CANVIS I ACTUALITZACIÓ

La maquinària agrícola constitueix un mitjà de producció que s'ha fet imprescindible en l'activitat agrària, depenent en molts casos la rendibilitat de les explotacions del bon ús d’aquesta en les operacions agrícoles mecanitzades. En una agricultura respectuosa amb...

EL PUNT CLAU EN L’ÈXIT DEL CULTIU DE LA COLZA: UNA CORRECTA IMPLANTACIÓ

Tot i que com la major part de produccions agrícoles extensives la colza necessita l’atenció de l’agricultor pel que fa a la fertilització, el control de males herbes o la incidència de determinades plagues, es tracta d’un cultiu relativament rústic envers condicions...

AVANÇAMENT DE RESULTATS DE VARIETATS DE CEREAL D’HIVERN

A continuació es presenta un primer avançament dels resultats de varietats de blat, ordi i triticale obtinguts a la localitat de La Tallada d'Empordà aquesta campanya 2019-2020. Es mostren els rendiments productius i índex respecte les varietats testimoni i es...

AVANÇAMENT DE RESULTATS DE VARIETATS DE COLZA

A continuació es presenta un primer avançament dels resultats de varietats de colza obtinguts a la localitat de Vilobí d'Onyar aquesta campanya 2019-2020. Es mostren els rendiments productius i índex respecte la varietat testimoni, ES HYDROMEL.

HIVERN I PRIMAVERA PLUJOSOS: GESTIÓ DE LA PALLA DEL CEREAL D’HIVERN

Sempre havia estat tradicional la retirada i aprofitament de la palla com a subproducte de la producció de blat i ordi, bé per a vendre-la o bé per a autoconsum, normalment com a jaç en explotacions ramaderes. Des de fa uns anys, la venda de la palla com a subproducte...

EL XINXA DE LA COLZA. Nysius ericae

Nysius ericae (Schilling, 1829) es un insecte conegut com a xinxa gris es troba a Catalunya, Ibèria i Europa. Es descrit entomològicament a España a l’any 1948. És tracta d’un hemípter. (del grec hemii, "meitat" i pteron, "ala"). El seu nom al·ludeix al fet que una...

La fertilització de l’arròs amb purins de porc

L'ús de fertilitzants orgànics en el cultiu de l'arròs a la zona del Delta de l’Ebre és especialment destacable pel que fa a la utilització de productes orgànics sòlids, com ara la gallinassa, i menys freqüent pel que fa als fertilitzants orgànics líquids com els...