CONEIXES LES OBLIGACIONS I BONES PRÀCTIQUES PEL CULTIU DE BLAT DE MORO MODIFICAT GENÈTICAMENT ?

El blat de moro modificat genèticament es cultiva a Catalunya des del 1998 i actualment ocupa una superfície de més del 50% del total. Cal conèixer les condicions i les obligacions normatives que s’han de complir per produir-lo i les bones pràctiques que s’han de...

VARIETATS DE BLAT DE MORO PER A GRA

Les varietats que han mostrat un millor comportament productiu, en els darrers quatre anys d’assaigs, a la zona del litoral de Girona, han estat P1570Y, P1921Y, P1524, DKC6729YG i IXABEL. Amb tres anys d’assaigs també s’incorporen dins el grup de les més productives...

EL CONREU DEL LLÚPOL EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

L’elevada demanda i escassetat de flor de llúpol com a matèria primera en l’elaboració de cervesa a arreu del món converteix el llúpol en una bona alternativa a altres cultius per a ocupar zones de nous regadius. El desenvolupament de la producció i el consum de...

PASSARIES LA INSPECCIÓ DEL TEU EQUIP DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS ?

Una eina important per garantir el correcte manteniment dels equips són els programes d’inspeccions d’equips en ús. La inspecció, realitzada sempre per personal acreditat, visualitza l’estat general dels equips amb comprovacions o mesures en alguns dels seus...

ÚS DEL ROLLER CRIMPER EN CONREUS EXTENSIUS

La intensificació de les tasques agrícoles en els conreus per a la gestió de les males herbes, la preparació del sòl o la incorporació d'insums pot degradar la qualitat del sòl i afectar la sostenibilitat dels sistemes de producció. En aquest sentit, al sembra directa...

LA FERTILITZACIÓ DE COBERTORA DELS CULTIUS D’HIVERN FACILITA UN ÚS MÉS EFICIENT DELS NUTRIENTS

Aplicar una part important del nitrogen (N) que el cultiu necessita quan aquest ja està establert (cobertora) fa que les plantes usin el N de forma més eficient. En cobertora s’hi poden aplicar dejeccions ramaderes líquides (aplicacions primerenques) o adobs minerals...

DESHERBATGE MECÀNIC DELS CULTIUS EXTENSIUS D’HIVERN

El control de les males herbes és una de les pràctiques fonamentals per garantir un bon establiment i desenvolupament dels cultius, necessari per aconseguir els objectius productius a l’hora de la collita. L’ús intensiu d’herbicides, a banda del cost econòmic que...

ASSESSOR EN FERTILITZACIÓ, EN QUINS CASOS ÉS NECESSARI ?

Amb l’entrada en vigor del Decret 153/2019, les explotacions agrícoles,  si superen una determinada superfície, han de disposar d’una persona assessora en fertilització que s’encarregui de la planificació de l’adobatge. (veure fitxa tècnica)Un pla de fertilització és...

ES POT AUGMENTAR LA SEPARACIÓ ENTRE FILES EN EL CEREAL D’HIVERN?

La sembra dels cereals d’hivern es realitza tradicionalment en línies separades entre 12 i 20 cm. L’increment de la distància entre aquestes, de 15 fins 20 o 30 cm, és una tècnica que pot facilitar el desherbatge mecànic amb l’ús de binadores amb guiatge de precisió....

LES VIROSIS EN CEREALS D’HIVERN I ELS SEUS TRANSMISSORS, ELS PUGONS

Les virosis són malalties dels cereals que en anys concrets poden tenir força incidència en les parcel·les si no es manegen adequadament. El BYDV, el més estès i important, el BaYMV i el WDV, són virosis que provoquen danys i pèrdues en els cereals, i tenen vectors...

DESHERBATGE EN POSTEMERGÈNCIA DE CEREALS D’HIVERN

El desherbatge en postemergència dels cereals ens permet ajustar l’ús d’herbicides a la infestació present a la parcel.la i facilita l’ús d’eines d’agricultura de precisió. El moment de tractament en postemergència precoç té un seguit d'avantatges per al control de...

SEMBRA DE BARREGES DE VARIETATS DE BLAT TOU

La sembra d’una barreja de varietats és una tècnica de cultiu innovadora, avui poc utilitzada pels productors. Entre els seus possibles avantatges es menciona una millor adaptació als estressos abiòtics (sequera, etc.), una estabilitat més alta dels rendiments i un...

EL PÈSOL PROTEAGINÓS EN SEMBRES DE TARDOR I PRIMAVERA

En les darreres campanyes la superfície de pèsol sembrat a Catalunya ha augmentat considerablement, passant de 2.000 ha a 10.000 ha en els darrers 15 anys (Fig. 1). Aquest increment de la superfície dedicada a aquest cultiu es deu a diversos factors, entre els què...

CÀRIES EN BLAT

La càries en el blat és una malaltia que no sol ser freqüent en el cultiu, per les pràctiques agrícoles i també fitosanitàries que fan els comercialitzadors de llavors i els agricultors. Els seus símptomes poden passar desapercebuts si els nivells d’infecció són...

EL ZABRE DEL CEREAL

El zabre és un insecte que pot ser plaga en les parcel·les de cereals en determinades condicions, però sobretot és un problema reincident cada any en les parcel·les, de forma que en més o menys mesura sempre s’ha de considerar la possibilitat de la seva presència. Si...

LA MODERNITZACIÓ DELS REGADIUS

El fet d’obtenir una major rendibilitat dels conreus unit a la limitada disponibilitat d’aigua fa necessària la modernització dels regadius per tal de fer sostenibles les explotacions agrícoles des de tots els punts de vista. D’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de...

VARIETATS D’ORDI EN SEMBRES DE TARDOR

Atenció a la data de sembra de les varietats d’ordi alternatiu A Catalunya, l’ordi s’havia vingut sembrant tradicionalment a la tardor amb varietats d’hivern, o bé a sortida d’hivern amb varietats d’ordi alternatiu, també dites “de primavera”. Aquestes varietats “de...