boto retorn a inici
MENÚ
APLICACIÓ D’HERBICIDES EN PREEMERGÈNCIA EN CEREALS D’HIVERN
L’augment de les poblacions resistents als herbicides utilitzats en postemergència del cultiu fa cada cop més habitual l’aplicació d’herbicides en preemergència, fins i tot en algunes zones ja són l’única estratègia de control químic efectiva disponible. A la vegada, per preservar aquesta eina el màxim […]
ASPECTES D’INTERÈS EN EL CONTROL DE MALES HERBES EN COLZA
És important conèixer, preveure i agafar consciència dels possibles problemes que poden afectar a la parcel·la que es pretén sembrar amb colza. Entre d’altres coses per planificar una rotació de cultius correcta i perllongada per tenir-la el més neta possible en el moment de la […]
HERBICIDES EN EL CULTIU DE LA SOJA
El cultiu de la soja és molt sensible a la competència de les males herbes. Malgrat ser encara minoritari, ja comença a tenir importància en algunes zones de regadiu. A més a més, cada campanya hi ha més herbicides autoritzats que s’han d’utilitzar de forma […]
EN L’ELECCIÓ DELS HERBICIDES DEL BLAT DE MORO CAL CONSIDERAR LA SEVA CÀRREGA TOXICOLÒGICA
Un dels objectius de l’agricultura del segle XXI és la transició cap a pràctiques culturals més respectuoses amb el medi ambient. És per això que resulta imprescindible reduir els impactes generats per l’aplicació d’herbicides. Per assolir tal objectiu, l’elecció de l’herbicida en funció de la […]
DESHERBATGE EN PREEMERGÈNCIA DEL BLAT DE MORO
La competència provocada per les males herbes en el cultiu del blat de moro pot provocar pèrdues molt considerables en el seu rendiment si no es controlen. Els diversos mètodes de control s’han d’integrar i combinar en el marc d’una estratègia de gestió integrada de […]
DESHERBATGE EN POSTEMERGÈNCIA DE CEREALS D’HIVERN
El desherbatge en post-emergència dels cereals ens permet avaluar les espècies presents a la parcel.la i així definir millor les necessitats de control. També hi ha disponibles herbicides mes flexibles en quant al moment de tractament. El moment de tractament en post-emergència precoç té una […]
APLICACIÓ D’HERBICIDES EN PREEMERGÈNCIA EN CEREAL D’HIVERN
L’aplicació d’herbicides en preemergència en el cultiu de cereals d’hivern ha passat a ser una pràctica habitual en moltes zones de Catalunya a causa de la proliferació dels problemes amb males herbes resistents a la majoria dels herbicides disponibles. És important fer una gestió integrada […]
ASPECTES D’INTERÈS EN EL CONTROL DE MALES HERBES EN COLZA
Pel seu cicle, la colza és un cultiu que es pot veure molt afectat per les males herbes. És important que la parcel·la estigui gestionada amb una rotació de cultius correcta i perllongada per tenir-la el més neta possible de tal manera que ens resultin […]
CONTROL DE MALES HERBES EN POSTEMERGÈNCIA DEL BLAT DE MORO
La presència de males herbes en els camps de blat de moro, un cop aquest ha emergit, poden ser la causa de pèrdues de rendiment. Es important controlar-les abans que provoquin pèrdues i, per a fer-ho, és disposa d’herbicides i de mètodes de control mecànic.  Malgrat la dificultat  de predir […]
HERBICIDES EN EL CULTIU DE LA SOJA
Les males herbes tenen una incidència molt important en el cultiu de la soja. Es un cultiu encara minoritari però que ja comença a tenir importància en algunes zones de regadiu. A més a més, cada campanya hi ha més herbicides autoritzats, que s’han d’utilitzar de forma raonada.  Les males herbes tenen una incidència molt important en els […]
HERBICIDES DE PREEMERGÈNCIA EN BLAT DE MORO
La competència provocada per les males herbes en el cultiu del blat de moro pot provocar pèrdues molt considerables en el seu rendiment si no es controlen. Els diversos mètodes de control s’han d’integrar i combinar en el marc d’una estratègia de gestió integrada de les […]
ÚS D’HERBICIDES EN LES VORES I ELS MARGES DE CAMPS DE CONREUS EXTENSIUS
El maneig i manteniment de la zona perimetral de les parcel·les dedicades a la producció de conreus extensius d’hivern és freqüent. La seva finalitat és evitar l’entrada de males herbes dins la parcel·la així com facilitar les tasques de recol·lecció. El mètode més utilitzat és […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram