boto retorn a inici
MENÚ
NOVA NORMATIVA D’EMMAGATZEMATGE I COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS
Un dels aspectes importants a tenir en compte amb l’aplicació del Reial Decret 285/2021 és que tant els usuaris professionals de productes fitosanitaris com les empreses de tractaments i els operadors del sector subministrador no podran emmagatzemar productes fitosanitaris caducats o no autoritzats. A més, […]
TRACTAMENTS AMB PRODUCTES FITOSANITARIS A DOSIS INFERIORS A LES QUE FIGUREN A LES ETIQUETES I EN EL FULL DE REGISTRE
En l’agricultura, sovint es produeixen situacions en les quals els aplicadors de productes fitosanitaris tenen interès en tractar a dosis més baixes que la dosi establerta a l’etiqueta i en el full de registre de productes fitosanitaris, com és el cas de principi de campanya, […]
MARCA DE QUALITAT EN EQUIPS D’APLICACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS
En la maquinària agrícola, a part dels requeriments exigits per la legislació vigent, existeix la possibilitat d’obtenir marques de qualitat.  Aquestes marques, que es poden sol·licitar de forma voluntària pels fabricants de maquinària, s’obtenen un cop superats tota una sèrie d’assaigs i comprovacions establerta en […]
NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CULTIU DEL CÀNEM
El Cannabis sativa és una planta herbàcia anual pertanyent a la família Cannabaceae que es caracteritza per tenir compostos cannabinoides, entre els quals els més rellevants són el tetrahidrocannabinol (THC), d'efecte psicoactiu, i el cannabidiol (CBD), sense efecte psicoactiu però amb altres propietats farmacològiques. Inclou […]
L’APLICACIÓ DE PURINS I ALTRES DEJECCIONS RAMADERES LÍQUIDES JA NO ES POT FER AMB VANO O VENTALL
A partir del 21 de febrer del 2021 caldrà utilitzar sistemes d’aplicació localitzada, com ara els tubs penjants o els injectors. Els purins i altres dejeccions ramaderes líquides, contenen una elevada proporció de nitrogen en forma amoniacal, cosa que fa que tinguin un elevat risc […]
ASPECTES NORMATIUS DE LA FERTILITZACIÓ DE CULTIUS HERBACIS EXTENSIUS ECOLÒGICS
En producció agrària ecològica la fertilitat i activitat biològica del sòl s’han de mantenir o incrementar mitjançant la rotació plurianual de cultius que comprengui les lleguminoses i altres cultius d’adobs verds i l’aplicació de dejeccions ramaderes o matèria orgànica preferentment compostats. Tanmateix, en cas de […]
ÚS DE LLAVOR PRÒPIA PER A LA SEMBRA. NORMATIVA
La utilització per part dels agricultors de la llavor obtinguda en la seva pròpia explotació és un dret i una pràctica habitual a Catalunya. Aquesta llavor pot emprar-se directament, sense passar per un procés previ de neteja i/o tractament, o sotmetre’s a aquests processos, ja […]
PERÍODES D’APLICACIÓ DE FERTILITZANTS: UNA DECISIÓ IMPORTANT
Escollir el moment per a fertilitzar és una tasca extremadament important de cara a aprofitar al màxim els nutrients que s’apliquen i alhora mirar de reduir-ne les pèrdues. Lligat amb això, cal conèixer que el nitrogen és un element molt soluble en aigua, cosa que […]
APROVAT EL NOU DECRET DE GESTIÓ DE LA FERTILITZACIÓ I DEJECCIONS RAMADERES. QUÈ HAS DE SABER ? 
Nou DECRET 153/2019, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats de fonts agràries. El 05/07/2019 es va aprovar el nou decret 153/2019 sobre la […]
L'1 de novembre entra en vigor la prohibició d'aplicar purins amb ventall
A partir d’aquest 1 de novembre queda prohibit que les empreses de serveiapliquin purí mitjançant ventall, i caldrà fer-ho mitjançant sistemes alternatius com tubs penjants o injectors. Recordeu que la futura normativa preveu que no es podrà aplicar amb ventall a partir de les següents dates:> Des de la […]
Es poden aplicar purins amb equips de ventall?
Les aplicacions de purins amb equips de ventall comporten problemes agronòmics, ambientals i socials. Principalment la manca d’uniformitat, les pèrdues de N amoniacal i les emissions de gasos contaminants a l’atmosfera, a part de les olors molestes. Recentment s’ha promogut normativa que regula l’ús dels […]
Futura normativa en maquinària d’aplicació de dejeccions ramaderes
La Generalitat de Catalunya està treballant en un nou decret que presenta novetats en aspectes relatius a maquinària d’aplicació de dejeccions ramaderes. Aquesta normativa està actualment sotmesa al tràmit d’audiència i informació pública, i està previst que entri en vigor abans de l’estiu del 2018.

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram