boto retorn a inici
MENÚ
JO PARTICIPO EN EL FUTUR DE LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
El DACC ha iniciat un Procés de Participació per a l’elaboració d’un nou Pla d’Acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica 2023-2027 obert a tota la ciutadania. L’objectiu és actualitzar la diagnosi de la situació del sector i recollir propostes per enriquir i millorar […]
MESURES DE PRECAUCIÓ PER EVITAR LA PRESÈNCIA DE PRODUCTES I SUBSTÀNCIES NO AUTORITZADES EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
La normativa de producció ecològica estableix que els operadors ecològics han d’adoptar mesures de precaució en les diferents etapes de producció, preparació i distribució de productes ecològics per tal d’evitar la presència de substàncies i productes no autoritzats en producció ecològica. Per aquest motiu cal […]
CARACTERÍSTIQUES DELS ADOBS APLICABLES EN CULTIUS EXTENSIUS EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
La utilització d’adobs en producció ecològica requereix conèixer i ser conscient del tipus de material que s’aplica, les seves característiques, els efectes o canvis que pot provocar i la disponibilitat dels nutrients que s’hi aporten. En aquest article es descriuen aquests aspectes per als principals […]
FERTILITZACIÓ DEL BLAT DE MORO EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
La fertilització de cultius en producció ecològica es fonamenta en la utilització de dejeccions ramaderes. En el cas de cultius amb elevades extraccions de nitrogen, com el blat de moro, pot ser interessant la utilització en cobertora d’adobs orgànics, normalment en format deshidratat, pel·letitzats o […]
LES PRINCIPALS DADES DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA DE CEREALS I LLEGUMINOSES
El cereal és el conreu ecològic que ocupa més superfície a nivell  mundial i també és un dels principals a nivell espanyol i català. Per tal de conèixer la situació actual del sector a continuació es desgranen les principals dades (superfície, principals conreus, percentatge d’ecològic) […]
ASPECTES NORMATIUS DE LA FERTILITZACIÓ DE CULTIUS HERBACIS EXTENSIUS ECOLÒGICS
En producció agrària ecològica la fertilitat i activitat biològica del sòl s’han de mantenir o incrementar mitjançant la rotació plurianual de cultius que comprengui les lleguminoses i altres cultius d’adobs verds i l’aplicació de dejeccions ramaderes o matèria orgànica preferentment compostats. Tanmateix, en cas de […]
ACORDS DE COL·LABORACIÓ ENTRE OPERADORS ECOLÒGICS
La producció agrària ecològica requereix una producció ramadera vinculada amb la terra, de manera que el fem generat s’empri per fertilitzar la producció dels cultius. Així mateix, el bestiar s’ha d’alimentar de pastures, farratges i aliments ecològics procedents bàsicament de la pròpia explotació. La industrialització […]
LES LIMITACIONS PER CONREAR EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA I EN CONVENCIONAL EN UNA MATEIXA EXPLOTACIÓ
En principi la totalitat de l’explotació s’ha de gestionar segons el sistema de producció ecològic. Tanmateix la normativa europea de producció ecològica permet que en la mateixa explotació agrícola es puguin conrear al mateix temps camps ecològics i convencionals a condició de que siguin de […]
CONTROL DE LA CÀRIES DEL BLAT EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
La càries comuna del blat o carbó vestit és una malaltia fúngica causada per Tilletia caries o Tilletia foetida que degrada la qualitat del blat i que pot provocar importants pèrdues de rendiment. Afecta essencialment al blat dur però també afecta al blat tou, espelta […]
PRÀCTIQUES DE L’AGRICULTURA DE CONSERVACIÓ EN ELS CULTIUS HERBACIS EXTENSIUS ECOLÒGICS DE SECÀ
L’agricultura de conservació es basa en la mínima pertorbació del sòl, la rotació de cultius diversificada i la cobertura permanent del sòl amb adobs verds. En els últims anys, a Europa s’han desenvolupat diverses tècniques i pràctiques agrícoles per a la millora i la conservació de la qualitat del sòl, com ara la llaurada mínima, els adobs […]
EL CONREU DEL LLÚPOL EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
L’elevada demanda i escassetat de flor de llúpol com a matèria primera en l’elaboració de cervesa a arreu del món converteix el llúpol en una bona alternativa a altres cultius per a ocupar zones de nous regadius. El desenvolupament de la producció i el consum […]
ASSOCIACIÓ DE CULTIUS DE CEREALS I LLEGUMINOSES EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
Les associacions de cultius consisteixen en la sembra de dues o més espècies diferents en un mateix camp i moment, de forma que coincideixen durant un període significatiu del seu cicle de creixement. L’elecció de les espècies que configuren l’associació de cultius vindrà determinada per […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram