boto retorn a inici
MENÚ
ESPIGUES D’ORDI AMB GRANS NO POL·LINITZATS, UN EFECTE DE LA BAIXADA BRUSCA DE LES TEMPERATURES I LES PLUGES CONTINUADES
En algunes zones productores s’observen espigues d’ordi amb un nombre important de flors que no s’han pol·linitzat i, en conseqüència, no han format gra. La principal causa probablement està en la baixada brusca de la temperatura que es va produir el 26 i 27 de […]
VARIETATS DE BLAT DE MORO PER A GRA
Les varietats que han mostrat un millor comportament productiu, en els darrers quatre anys d’assaigs, a la zona del litoral de Girona, han estat P1570Y, P1921Y, P1524, DKC6729YG i IXABEL. Amb tres anys d’assaigs també s’incorporen dins el grup de les més productives P0937 i […]
COM AFAVORIR UNA BONA CONSERVACIÓ DEL GRA EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
La conservació de gra en producció ecològica és una operació que depèn de molts factors que cal tenir en compte des del moment de la collita fins al seu emmagatzematge. Com podem afavorir una conservació de qualitat dels grans? Quina és la temperatura i el […]
ADAPTACIÓ GLOBAL DE LES VARIETATS DE BLAT DE MORO PER A GRA, A LES ZONES PRODUCTORES D’ESPANYA
Es presenten els resultats productius de noves varietats comercials de blat de moro per a gra obtinguts en el marc de la xarxa del GENVCE, les tres darreres campanyes. Aquests permeten conèixer aquells híbrids que mostren un bon comportament general a situacions de cultiu molt […]
Evitar desajustos en el reg per reduir les micotoxines
El reg és un dels molts factors que influeixen en el contingut en micotoxines al gra de blat de moro. Els assajos mostren que tan l’excés com el dèficit hídric contribueixen a augmentar el contingut en fumonisines al gra. És molt important ajustar al màxim […]
Pes hectolítric: el principal limitant de la qualitat del gra aquesta campanya
Les primeres dades disponibles de la qualitat de la collita d’ordi d’enguany indiquen que els pesos hectolítrics són inferiors als de campanyes precedents.
Qualitat de la colza: Quins paràmetres cal tenir en compte ?
El període de formació del gra i la recol·lecció són moments decisius per a la qualitat de la colza. El principals requeriments de qualitat són el contingut en greix (superior al 40 %), la humitat de gra (inferior al 9 %) i la presència d’impureses (inferior al 2 […]
La conservació del gra del cereal i altres cultius extensius
L’esforç de tota una campanya es pot veure malmès si en el moment de guardar el gra no es tenen en compte les mesures adequades de conservació pel que fa a instal·lacions, els controls en la recepció del gra i es fa una vigilància i maneig […]
Varietats de blat de moro per a gra
El comportament productiu de les varietats comercials pot variar entre les comarques litorals de Girona i els Regadius de Lleida. Tot i això hi ha algunes varietats que després d’un període d’assaig de tres o més anys estan mostrant una bona adaptació a les dues […]
Índex de caiguda
L’activitat α-amilásica, que transforma el midó del gra en glucosa, es mesura amb l’índex de caiguda. Un índex de caiguda baix, i per tant, activitat elevada de l’enzim i presència de glucosa, condiciona l’aptitud del blat per a la panificació. Les farineres difícilment accepten lots de blat amb […]
Com adobar el blat de moro depenent de si s’aprofita per gra, farratge o pastone
La fertilització del blat de moro s’ha de planificar en funció, principalment, del maneig anterior de la parcel·la, de la fertilitat del sòl i de la producció que s’espera obtenir. El blat de moro s’aprofita, en general per alimentació animal, de diferents formes i es […]
Varietats de blat de moro per a gra: Coneix els resultats de la xarxa IRTA
Les varietats que han format part del grup amb produccions més elevades els darrers 4 anys a la zona del litoral de Girona han estat PR33Y72, PR33Y74, P1921, KAYRAS YG, LG30.681, PR32W86, KWS KENDRAS YG, DKC6667YG i LG30.712 YG. Als regadius de Lleida han estat […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram